Signo Vivo

(SIDENE TIL SIGNO VIVO ER UNDER REDIGERING) Signo Vivo gir landsdekkende bo- og tjenestetilbud til døve, hørselshemmede, døvblinde og andre som har behov for tilrettelagte tiltak og tjenester i et tegnspråklig kommunikasjonsmiljø. Signo Vivo er beliggende i Andebu og Sandefjord.

En døvblind person rir på en hest. Ledsager går ved siden av.

Opplevelser og utfordringer

Å sitte på en hesterygg gir fine opplevelser og nye utfordringer. For en person med døvblindhet kan det bli både balansetrening og nye sanseopplevelser gjennom berøring og lukter. Flere historier

Du bor i et tegnspråklig miljø 

Du leier leilighet av Signo. Leiligheten kan enten være i et bofellesskap eller en selvstendig bolig. Vi holder til i Sandefjord og Andebu i Vestfold.

Hvordan søker du plass?

Vi er landsdekkende. Det er hjemkommunen som bestemmer om du kan bruke våre tilbud. 

For hjelp til å søke eller mer informasjon, kontakt: 

Språket er tilpasset deg

Vi bruker tegnspråk og taktile, haptiske og alternative kommunikasjonsformer. De som jobber her tilpasser språket etter ditt behov.

Du får praktisk bistand i hverdagen

Du kan få opplæring og hjelp til å leve et selvstendig liv. Det kan handle om kosthold, hygiene, husarbeid og personlig økonomi. De flest boligene er døgnbemannet. 

Arbeid og aktivitet

Vi er behjelpelige med å finne en jobb som passer for deg i arbeidsmarkedsbedriften Signo Grantoppen AS. Vi har også et eget kultur- og fritidstilbud med turer og fellesaktiviteter.

Brukermedvirkning

Signo Vivo har et eget brukerråd der du er med på å bestemme i saker som angår deg.