Om Signo Vivo

Vi gir et individuelt tilrettelagt bo- og tjenestetilbud for døve, hørselshemmede og døvblinde.

Signo Vivo skal bidra til vekst for den enkelte og vi legger forholdene til rette for et meningsfylt og aktivt liv. Tjenestene gis i et tegnspråklig miljø. 

Avtaler 

Våre brukere får vedtak om tjenester fra sin hjemkommune. Deretter inngås det avtale mellom den respektive kommunen og Signo Vivo om levering av disse tjenestene.

Tjenestene beskrives i individuell plan. Vi har avtaler med cirka 60 kommuner. 

Antall tjenestemottakere

85 hørselshemmede og døve, og 19 personer med medfødt eller ervervet døvblindhet mottar tjenester i ulike boenheter.

Antall ansatte

Vi har ca. 475 fast ansatte, noen av våre ansatte er døve. Signo Vivo er en tospråklig arbeidsplass. 

Økonomi

Kostnadene beregnes individuelt, avhengig av behovet for oppfølging for den enkelte brukeren. Hvert år inviteres kommunen til evalueringsmøter om tilbudet de kjøper.

Organisasjonsnummer: 974 116 960

Last ned årsrapporten i pdf-format

Sertifiseringer

Signo Vivo er ISO-sertifisert etter 9001-standarden. Denne ISO-standarden gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

Signo Vivo er Miljøfyrtårn-sertifisert. 

Vi tar imot døve lærlinger og praksiselever

Vi er godkjent lærebedrift og tar imot to til tre lærlinger, samt praksiselever i Helse- og sosialfag. Døve prioriteres. Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Eier og styre:  

Vi er en del av den ideelle stiftelsen Signo. Signo har et hovedstyre som består av: 

Styreleder: Hilde Haualand

Medlemmer: Generalsekretær Hege Farnes Hildrum, Hilde Haualand, Atle Sylvarnes, Manuela Ramin-Osmundsen, Ørnulf Steen, Arne Olav Løvik, Ståle Hatleid, Gunnar Wæthing, Hanna M. Cederström og Maja Skarsbø.