Foreldre og pårørendeforeningen

Våre viktigste oppgaver er å ivareta beboernes interesser og behov overfor Signo Vivo, kommunale, fylkeskommunale og statlige organer. Vi ønsker å være tilgjengelig for pårørende til Signo Vivo sine beboere som støtte- og kontaktpersoner. Vi kan også å være et bindeledd mellom pårørende og ansatte ved Signo Vivo.

Hvem er foreldre- og pårørendeforeningen i Signo Vivo?

Medlemmene består av pårørende og foresatte til beboere ved Signo Vivo.  Det er mulig for andre å bli medlemmer i foreningen, men da som støttemedlem. Støttemedlemmene kan ikke velges inn i styret.

Pårørendeforeningen - Brosjyre til nedlasting

Aktiviteter

Foreldre- og pårørendeforeningen forsøker å få til årlige aktiviteter slik at vi kan møtes og bli kjent med hverandre.

Årlig tur

Her er det ønskelig at pårørende deltar som ledsager.

Julebord for beboere med familie:

Dette har vi arrangert i over 20 år.

Medlemskap

Familiemedlemskap kr 300 (gir 2 stemmer)
Enkeltmedlemskap kr 250 (gir 1 stemme)
Støttemedlemskap kr 150

Kontingenten betales til Kontonummer 0530 41 36776. Skriv e-post adressen din i kommentarfeltet, så kommer du med på medlemslisten vår og får tilsendt informasjon og invitasjoner til arrangemantene våre. 

Styret i foreldre- og pårørendeforeningen i Signo Vivo

Foreningen sender ut informasjon om kontingent og medlemskap i forbindelse med innkalling til årsmøte. Styret velges for 2 år og består av styreleder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem og 3 vara-representanter.

Foreldre/Pårørende foreningen i Signo Vivo har minst 4 styremøter pr. år. Styret møter ledelsen i Signo Vivo to ganger årlig for utveksling av informasjon og drøfting av aktuelle temaer og saker. I tillegg kommer årsmøte som skal avholdes innen utgangen av mars hvert år.

Kontakt foreldre- og pårørendeforeningen i Signo Vivo

 

Styreleder:
Linda Elvira Rode Følsvik, tlf 91684935
Epost: lindaelvirarode@gmail.com

Sekretær:
Kari S. Brede, tlf: 95 07 39 03
Epost: kari.s.brede@gmail.com