Foreldre og pårørendeforeningen

Våre viktigste oppgaver er å ivareta beboernes interesser overfor Signo Vivo, kommunale, fylkeskommunale og statlige organer, samt å ivareta beboernes personlige behov. Vi ønsker å være tilgjengelig for pårørende til Signo Vivo sine beboere som støtte- og kontaktpersoner. Vi kan også å være et bindeledd mellom pårørende og ansatte ved Signo Vivo ved behov.

Hvem er vi

Foreningens medlemmer består av pårørende og foresatte til beboere ved Signo Vivo.  Det er mulig for andre å bli medlemmer i foreningen men da som støttemedlemmer. Støttemedlemmer kan ikke velges inn i styret.

Pårørendeforeningen - Brosjyre til nedlasting

Aktiviteter

Foreldre/Pårørende foreningen forsøker å få til årlige aktiviteter slik at pårørende kan møtes og bli kjent med hverandre.

Årlig tur

Her er det ønskelig at pårørende deltar som ledsager.

Julebord for beboere med familie:

Dette har vi arrangert i over 20 år.

Medlemskap

Familiemedlemskap kr 300 (gir 2 stemmer)
Enkeltmedlemskap kr 250 (gir 1 stemme)
Støttemedlemskap kr 150

Styret

Foreningen sender ut informasjon om kontingent og medlemskap i forbindelse med innkalling til årsmøte. Styret velges for 2 år og består av styreleder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem og 3 vara-representanter.

Foreldre/Pårørende foreningen i Signo Vivo har minst 4 styremøter pr. år. I tillegg kommer årsmøte som skal avholdes innen utgangen av mars hvert år. Foreningen er representert i virksomhetsstyret i Signo Vivo hvor vi har tale og stemmerett.

Kontakt oss

Styreleder:
Marit Skyltbæk, tlf: 92 25 73 05
Epost: skyl@online.no

Sekretær:
Kari S. Brede, tlf: 95 07 39 03
Epost: kari.s.brede@gmail.com

Del denne siden