Åpenhetsloven - Signo

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og forutsetter at bedriften selv reflekterer rundt påvirkning på menneskerettigheter og arbeidstakerforhold.

Innføringen av loven innebærer at alle bedrifter, som omfattes av denne, kontinuerlig må gjennomføre aktsomhetsvurderinger og gi enhver innsyn i disse vurderingene.

Stiftelsen Signo sitt arbeid med åpenhetsloven - Redgjørelsen 2023