Signo Conrad Svendsen senter

Vi gir bo-, helse- og omsorgstjenester til døvblinde og døve med særlige behov. Du finner oss i Oslo og Trondheim.

Beboer og ansatt i samtale på sofa.

Tegnspråklige tilbud

Kommunikasjon er nøkkelen til alt vi gjør og tegnspråk er grunnmuren i Signo. Vi har tilbud til alle aldersgrupper.

Et tegnspråklig miljø

Våre tjenester gis i et tegnspråklig miljø. Hos oss legger vi vekt på at alle skal forstå og bli forstått. Vi har tilbud til alle aldersgrupper. 

Om Signo Conrad Svendsen senter