Miljøfyrtårn

Signo Vivo ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2008.

 Gjennom vårt miljøengasjement gjennomføres det systematiske miljøtiltak i hverdagen med formål å:

  • Redusere miljøbelastningen
  • Bedre arbeidsmiljøet
  • Skape trygge omgivelser for mottakere av våre tjenester.

Dette skjer gjennom kontinuerlig kartlegging og risikovurdering, planlegging og iverksetting av tiltak. Resultatet av dette arbeidet er beskrevet i miljørapport for Signo Vivo, som er tilgjengelig på forespørsel.