Arbeid

Vi kan arbeid og hørsel! Signo gir ulike arbeidsmarkedstiltak til døvblinde, døve og hørselshemmede i yrkesaktiv alder. Målet? Å skaffe eller beholde arbeid.

Arbeid i Signo

Ken Melbøe er en av mange hørselseshemmede som har tilbud om varig tilrettelagt arbeid (VTA). Vi har ulike tilbud om arbeid, og du må ikke nødvendigvis jobbe i Signo, slik som Ken :-) Flere historier

Vi har avtale med NAV, kommuner og bydeler. For å benytte deg av tjenestene våre må du søke om plass, og det kan våre veiledere hjelpe deg med!