Arbeid

Signos arbeidsmarkedsbedrifter tilbyr ulike tjenester og arbeidsmarkedstiltak til døve, døvblinde og hørselshemmede i yrkesaktiv alder. Målet for alle tiltakene og tjenestene er det samme – å skaffe eller beholde arbeid.

Arbeid i Signo

Møt Ken Melbøe, han er en av mange hørselseshemmede som har tilbud om varig tilrettelagt arbeid. Vi har mange ulike tilbud om arbeid, ta kontakt med oss så finner vi en en løsning sammen med deg. Flere historier

Vi har avtale med NAV, kommuner og bydeler. For å benytte våre tjenester må du søke om plass gjennom en av disse. Våre dyktige veiledere hjelper deg med det. 

Ta kontakt med en av våre virksomheter hvis du ønsker å vite er om tilbudene våre.