Arbeid

Signos arbeidsmarkedsbedrifter tilbyr ulike tjenester og arbeidsmarkedstiltak til døve, døvblinde og hørselshemmede i yrkesaktiv alder. Målet for alle tiltakene og tjenestene er det samme – å skaffe eller beholde arbeid.

Arbeid i Signo

Vi har avtale med NAV, kommuner og bydeler. For å benytte våre tjenester må du søke om plass gjennom en av disse. Våre dyktige veiledere hjelper deg med det. 

Ta kontakt med en av våre virksomheter hvis du ønsker å vite er om tilbudene våre.