Jobbe i Signo Vivo?

I Signo Vivo er vi opptatt av tverrfaglig arbeid for å gi våre brukere så gode tjenester som mulig. For å få til dette trenger vi ansatte med ulik faglig bakgrunn: vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere, pedagoger, sosionomer, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Andre fagbakgrunner kan være aktuelt, sett ut fra den enkelte tjenestemottakerens behov. Vi trenger også ulike stab- og støttefunksjoner i virksomheten.

Velkommen til Signo Vivo

Signo Vivo gir tjenester til døve, hørselshemmede og personer med ervervet og medfødt døvblindhet. Kommunikasjonen foregår på tegnspråk og/eller alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). De fleste av brukerne har kognitiv funksjonsnedsettelse i tillegg til sansetap. Denne filmen ønsker nye velkommen til Signo Vivo, og er en liten smakebit av våre mangfoldige tjenester.