Signo grunn- og videregående skole AS

Signo grunn- og videregående skole AS er for elever som har hørselsnedsettelse i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, deriblant elever med alvorlig grad av kombinert syns- og hørselsnedsettelse og døvblindhet.

Bli bedre kjent med oss!

Signo kompetansesenter og Signo grunn- og videregående skole har laget en felles presentasjonsfilm. Her får du bli bedre kjent med oss, tjenestene våre, menneskene bak og menneskene vi møter!

Landsdekkende skoletilbud

Skolen ligger i tettstedet Andebu i Sandefjord kommune, Vestfold og kan tilby bemannet internat for elever med lang reisevei. Vi gir opplæring på alle trinn i grunnskolen og videregående. Elevene betaler ikke skolepenger. Skolen drives etter privatskoleloven.

Skolen er godkjent for inntil 50 elever: 25 i grunnskolen og 25 i videregående. Innenfor godkjent ramme fastsettes det et årlig antall elevplasser skolen fyller opp. For skoleåret 2025/2026 er rammen satt til totalt 30 plasser.

Mer om skolen