Signo Vivo

Vi gir landsdekkende bo- og tjenestetilbud til døve, hørselshemmede, døvblinde og andre som har behov for tilrettelagte tiltak og tjenester i et tegnspråklig kommunikasjonsmiljø.

En mann står ved kjøkkenbenken og lager mat.

Mestre egen hverdag

Hos oss bor du i din egen leilighet, men det er alltid noen i nærheten som kan hjelpe deg. Vi vil at du skal leve livet slik du ønsker det. Flere historier

Du bor i et tegnspråklig miljø 

Du leier leilighet av Signo. Leiligheten kan enten være i et bofellesskap eller en selvstendig bolig. Vi holder til i Sandefjord og Andebu i Vestfold.

Hvordan søker du plass?

Vi er landsdekkende. Det er hjemkommunen som bestemmer om du kan bruke våre tilbud. 

For hjelp til å søke eller mer informasjon, kontakt: 

Språket er tilpasset deg

Vi bruker tegnspråk og taktile, haptiske og alternative kommunikasjonsformer. De som jobber her tilpasser språket etter ditt behov.

Du får praktisk bistand i hverdagen

Du kan få opplæring og hjelp til å leve et selvstendig liv. Det kan handle om kosthold, hygiene, husarbeid og personlig økonomi. De flest boligene er døgnbemannet. 

Arbeid og aktivitet

Vi er behjelpelige med å finne en jobb som passer for deg i arbeidsmarkedsbedriften Signo Grantoppen AS. Vi har også et eget kultur- og fritidstilbud med turer og fellesaktiviteter.

Brukermedvirkning

Signo Vivo har et eget brukerråd der du er med på å bestemme i saker som angår deg. 

Avlastning - kortere opphold

Er du døv eller døvblind og trenger avlastning i et tegnspråklig miljø for en kortere periode? Ta kontakt med: