Signo Vivo

Signo Vivo tilbyr landsdekkende bo- og tjenestetilbud til døve, hørselshemmede, døvblinde med ulike funksjonsnedsettelser, og andre som har behov for tilrettelagte tiltak og tjenester i et tegnspråklig kommunikasjonsmiljø.

Tjenestetilbud

Signo Vivo tilbyr bo-, helse- og omsorgstjenester i et kommunikasjonsmiljø med hovedvekt på tegnspråk. Tilbudet finansieres av norske kommuner som inngår individuelle avtaler med Signo Vivo. Denne filmen inneholder smakebiter på innholdet i disse tjenestene.

Signo Vivo skal skape gode hjem, bidra til personlig vekst og legge forholdene til rette for et meningsfylt og selvstendig liv. 
Tilbudet er lokalisert i Sandefjord kommune, hovedsaklig i Andebu.