Signos hovedkontor

Hovedkontoret består av 28 personer og utgjør generalsekretærens stab. Vi er organisert i to avdelinger, og holder til i Oslo, Andebu og Bergen.

Ansatte ved hovedkontoret

Signo økonomi og forvaltning

har ansvar for økonomi, lønn, IKT, og eiendomsforvaltning.

Strategi og utvikling

Avdeling for  består av rådgivere og prosjektledere innenfor kommunikasjon, språk, internasjonalt arbeid og øvrige utviklingsprosjekter.