Signos hovedkontor

Hovedkontoret består av 15 personer og utgjør generalsekretærens stab. Vi holder til på Nordstrand i Oslo.

Ansatte ved hovedkontoret

Fagavdelingen

Vi har fokus på forskning og faglige utvikling innenfor relevante fag. Avdelingen arrangerer fagkonferanser, stimulerer til faglig samarbeid på tvers av virksomheter og forvalter våre utviklingsmidler.

Forvaltningsavdelingen

Vi har ansvar for økonomi, IKT, eiendom og miljø. Avdelingen har også interne støttefunksjoner for øvrige avdelinger ved hovedkontoret, slik som HMS, kontordrift og arkiv.

Kommunikasjonsavdelingen

Vi arbeider med intern og ekstern kommunikasjon og produserer det meste informasjons- og profileringsmateriell. Vi har ansvaret for hjemmesider, intranett og sosiale medier. Avdelingen bistår og veileder også virksomhetene i utarbeidelse av materiell.

Internasjonal avdeling

Vi jobber med ulike prosjekter over hele verden. Felles er at alle har døve og døvblinde som målgrupper. Avdelingens arbeid finansieres hovedsaklig av bistandsmidler.