Helse, omsorg og bolig

Tegnspråkmiljø er en fellesnevner for alle våre tjenester til døve, hørselshemmede og døvblinde med behov for tilrettelagte tjenester.

Tilbud Signo gir: 

Botilbud i Signo

 

Du leier din egen tilrettlagte leilighet. Den kan være del av et bofellesskap med ulike fritids- og aktivitetstilbudDu kan få bistand til for eksempel daglige rutiner. Du er med på å bestemme hvordan din hverdag skal være. 

 

En eldre dame får hjelp av en ung sykepleier når de går.

Trygghet

Hos oss møter du kvalifiserte ansatte som vet hvordan det er å være døv eller døvblind. På sykehjemmet vårt legger vi stor vekt både på aktivitet og den enkeltes behov og ønsker.

Sykehjem for døve og døvblinde

Om både syn og hørsel blir sterkt svekket når du blir eldre, kan du ha behov for et tilrettelagt bomiljø og spesiell kommunikasjonskompetanse. I Bergen tilbyr vi sykehjemsplasser til personer med ervervet døvblindhet.  

Sykehjemplasser får du ved:

Ei dame står og kløyver ved.

Kom i aktivitet

Vi legger til rette for at du kan være i aktivitet og gjøre meningsfylte oppgaver. Ved Signo Conrad Svendsen senter i Oslo gir vi dagsentertilbud til brukere som bor i Oslo kommune. Vedproduksjon er en av flere muligheter.

Dagsenter for døve og døvblinde

Ved Signo Conrad Svendsen senter i Oslo driver vi et dagsenter i samarbeid med kommunen. I Bergen har vi avtale med et kommunalt dagsenter. Du må søke kommunen om plass. 

 

En mann står foran en kjøkkenbenk med ryggen til.

Det som skal til

Noen trenger litt hjelp for å klare å leve et selvstendig liv, andre trenger mye. Sammen finner vi ut hva som passer best for deg slik at du mestrer din hverdag.

Praktisk bistand og helsetjenester i hjemmet

Trenger du hjelp hjemme, bistår vi deg med dagliglivets gjøremål og medisinsk oppfølging. Alle ansatte kan tegnspråk.  

En mann sitter på en trimsykkel. Ved siden av står en fysioterapeut.

Trening etter skader

Er du døv eller døvblin og vært utsatt for skade eller sykdom og trenger opptrening eller utredning? Vår rehabilitering foregår i et tegnspråklig miljø. Da ligger alt til rette for å skape dialog og samhandling.

Rehabilitering og utredning

Trenger du oppfølging etter skade eller sykdom, kan du få et tegnspråklig tilbud om

  • opptrening
  • forebygging av psykiske lidelser
  • bygging av sosiale nettverk, komme seg ut av ensomhet og i aktivitet

Vi har et landsdekkende tilbud gjennom avtale med Helse Sør-Øst.

Rehabilitering finner du ved:

En gutt sitter i en sofa sammen med en kvinne.

Avlastning gir nye krefter.

Å ha et funksjonshemmet barn innebærer både gleder og utfordringer. Vi kan hjelpe når livet krever mer enn foreldrene har krefter til. Vårt tilbud om avlastning er for foreldre til funksjonshemmede barn med kommunikasjonsutfordringer.

Avlastning for barn - på tegnspråk

Dette er et tilbud om avlastning til foreldre med barn som har nedsatt funksjonsevne og behov for et tilrettelagt kommunikasjonsmiljø. 

Avlastningstilbud får du her: