Miljøfyrtårn

Stiftelsen Signo er Miljøfyrtårnbedrift. I løpet av 2020 skal alle virksomhetene være sertifisert.

Signo klima- og miljørapport 2023 (pdf)

Signo klima- og miljørapport 2022 (pdf)

Signo ønsker å ta vare på miljøet fordi vi alle har et ansvar og fordi vi kan bidra til å redusere skadene på miljøet ved enkle og varige tiltak.

Vårt miljøengasjement er først og fremst i tråd med føringene som ligger i det å være Miljøfyrtårn. Vi konsentrerer oss om det vi selv kan bidra med; avfall, energiforbruk, transport, arbeidsmiljø.

Vi skal benytte teknologi som er minst skadelig for miljøet. Vi har ordninger for gjenbruk slik at vi sikrer lengt mulig levetid for møbler og utstyr. Innkjøpsordninger og –rutiner skal sikre at vi tar hensyn til miljøet ved nyanskaffelser.

Vi jobber for bedre holdninger og større miljøbevissthet og –ansvar.

Miljørapporter for hovedkontoret og alle virksomhetene er tilgjengelig på forespørsel.