Tegnspråk og ASK

Tegnspråk er grunnmuren i arbeidet i Signo Vivo. Uansett hvilken kommunikasjonsform som benyttes, så er tegnspråket grunnleggende, og brukes noen ganger sammen med alternative kommunikasjonsformer.

Tegnspråk og ASK

Hvorfor er det viktig å lære seg tegnspråk? Får nyansatte opplæring? Er det vanskelig å lære seg tegnspråk? Tar det lang tid? Hvordan kommuniserer ansatte før man har lært språket? Dette er noen av spørsmålene som besvares i denne filmen.

Alternative kommunikasjonsformer som brukes er taktile tegn, haptisk kommunikasjon og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Hvis du er nysgjerrig på tegnspråk og har lyst å vite mer, kan du gå inn på sidene til Signo Kompetansesenter. Alle som ønsker det kan også melde seg på tegnspråkkurs. 

Alle som begynner å jobbe hos får obligatorisk tegnspråkopplæring gjennom et program som heter Signomodellen. Det kan du også finne mer informasjon om på sidene til Signo Kompetansesenter.