Internasjonalt engasjement

Det finnes 70 millioner døve i verden. Vi vil bidra til å gjøre en forskjell.

En gutt fra de palestinske områdene står foran en vegg.

Vil lære tegnspråk.

Døve barn i de palestinske områdene ønsker skolegang. Signo jobber for likeverdig og tilpasset opplæring. Vi har blant annet utviklet en tegnordbok for undervisning i matematikk og gitt tegnspråkkurs for lærere. Flere historier

Døve får ikke utdanning

80 prosent av alle døve lever i utviklingsland og har liten eller ingen tilgang til ulike sosiale tjenester og utdanning. Det er bare 10 prosent av døve barn som går på skole og av disse får få undervisning på eget språk, tegnspråk.

Vi har bistandssamarbeid i flere land

Vårt internasjonale engasjement utgjør både et bistandsengasjement og et internasjonalt døve- og døvblindefaglig arbeid. I dag har vi prosjekter i Uganda, Malawi/Zambia og Palestina. Tidligere har Signo arbeidet i Kina, Egypt, Russland, Makedonia, Kenya, Eritrea og Filippinene. 

Les om utveksling mellom Litauen og Norge vinteren 2016

Ønsker du å gi en gave?

Vårt gavekontonummer er: 1503.77.01200

Hvem samarbeider vi med? 

Signo legger vekt på samarbeid med andre organisasjoner og lokale partnere.  

  • Atlas-alliansen og interesseorganisasjonene for funksjonshemmede som er tilknyttet: 
  • Norsk utenrikstjeneste.
  • Nasjonale og internasjonale kompetansemiljøer for fagområdene døve og døvblinde.
  • Nasjonale og internasjonale interesseorganisasjoner for gruppene døve og døvblinde og organisasjoner for funksjonshemmede.
  • Diakonale og kirkelige organisasjoner.

Hvem finansierer prosjektene?

Vi mottar støtte fra Atlas-alliansen som har rammeavtale med NORAD, og direkte fra Utenriksdepartementet. 

Signo bidrar også selv med ressurser i administrativ oppfølging, faglig deltakelse og nettverkssamarbeid.

Vil du vite mer? Ta kontakt:

Del denne siden