Rådgivning, kurs og skole

Vi leverer tjenester til personer som har hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, personer med døvblindhet og deres nettverk.

Å lære gjennom å erfare

Vi gir opplæring og veiledning gjennom praktiske øvelser, gruppearbeid, forelesninger og refleksjon. På våre kurs vil du for eksempel få erfare hvordan et kombinert sansetap kan oppleves.

Oversikt tjenester:

Signo Conrad Svendsen senters tjenestetilbud avgrenser seg til arbeid med voksne. Tjenester gitt av Signo kompetansesenter og Signo grunn- og videregående skole retter seg mot både barn, unge og voksne.

Rådgivning og veiledning

Vi gir rådgivnings- og veiledningstjenester for barnehage- og skolesektoren, samt til voksne i målgruppen og deres nettverk. Mye av arbeidet består i å overføre kompetanse og bidra til økt kunnskap, endringer og forbedringer.

Tegnspråkkurs

Vi tilbyr tegnspråkkurs for både nybegynnere og viderekomne. Du kan velge mellom kurs på dag- og kveldstid. Vi har også opplæringstilbudet "Se mitt språk" for foresatte og søsken av barn i målgruppen. Denne opplæringen går over flere år.

Fellesoversikt - kurs og konferanser i Signo

Fagkurs og andre kurs

Vi holder ulike kurs og konferanser for nettverket til personer i målgruppen. Målet er å samle og utvikle kunnskap og kompetanse, og spre dette til tjenestemottakeres nettverk og i fagfeltet. Vi har også egne kommunikasjonskurs for voksne og deres ledsagere (ukeskurs).

Fellesoversikt - kurs og konferanser i Signo

Skole og opplæring

Signo driver heltidsopplæring på både grunn- og videregående nivå, og kan tilby bemannet internat for elever med lang reisevei. Det kan også søkes om deltidsopplæring for elever i begge løp. I tillegg tilbyr vi voksenopplæring innen ferdigheter på grunnskolenivå.

Fag- og læringsressurser

Hos Signo finner du et eget fagbibliotek, og vi er med i nasjonalt fjernlånsamarbeid. Vi kan også vise til podkast, læringsapp og undervisningstips, i tillegg til interne og eksterne publikasjoner og samarbeidende instanser.