Signo Konows senter

Bergen: Sykehjemsplasser til døve, hørselshemmede og døvblinde, bofellesskap for døve med utviklingshemning samt et botilbud for hørselshemmede elever i videregående skole.

En sykepleier står ved ei dame som sitter i en rullestol.

Unikt tilbud

Vi er Norges eneste sykehjem som har spesialisert oss på døve og døvblinde. Gjennom 50 år har vi samlet kunnskap om aldring og sansetap. Våre ansatte vet hva som skal til for å legge til rett for gode dager for deg. Flere historier

Sykehjem for døve og døvblinde

Vi har spesialkompetanse på aldring og døvhet og på aldersrelatert døvblindhet. Sykehjemmet vårt har store rom, tilbud om ulike turer og aktiviteter, sang- og hyggestunder.

Vi har 21 sykehjemsplasser til tre forskjellige grupper:

  • Eldre som har blitt døvblinde.
  • Tegnspråklige døve.
  • Døve og hørselshemmede uten tegnspråk. Noen med aldersdemens.

I tillegg tilbyr vi tegnspråklige tjenester innen hjemmesykepleie og hjemmehjelp.   

Kontakt oss for plass:

Bofellesskap for døve med utviklingshemning

Vi holder til i et eget hus ved sykehjemmet. Alle har egne leiligheter og benytter husets fellesarealer. Tilbudet er for personer med utviklingshemning, autisme og syndromer knyttet til syns- og hørselstap.

Trygg hverdag

Våre ansatte bruker tegnspråk og tilrettelagt kommunikasjon. Vi gir hjelp til å mestre egen livssituasjon og følger opp kontakten med familie og nettverk. I tillegg gir vi nødvendig medisinsk assistanse.

Dagtilbud og aktiviteter

Brukerne får tilbud om arbeid på Signo Dokken AS. De må selv søke om dette, men vi hjelper til med søknaden. Vi har også tur- og fritidsaktiviteter.

Dagsenter for hørselshemmede, døve eller døvblinde

Signo Konows dagsenter er et lite privat dagsenter som er en del av Signo Konows senter. Dagsenteret vårt er for mennesker med utviklingshemming, som i tillegg har nytte av tegnspråk eller tegn til tale.

Dagsenter

Botilbud for hørselshemmede elever i videregående skole i Bergen

Er du elev ved knutepunktskolen Nordahl Grieg videregående skole eller en av samarbeidsskolene Stend, Slåtthaug, Sandsli eller Årstad vgs, kan du søke om plass i et tegnspråklig bokollektiv hos oss.

Botilbud for døve elever i videregående skole

Mer om Signo Konows senter: