Om stiftelsen Signo

Vi er en diakonal, ideell stiftelse innen Den norske kirke. Vi gir skole, arbeid og helse- og omsorgstjenester til døve, hørselshemmede og døvblinde.

Om Signo

Ønsker du å gi en gave?

Vårt gavekontonummer er: 1602 40 44908

Vårt verdigrunnlag

Ordet signo betyr jeg tegner -  her i betydningen av å bruke tegnspråk. Det understreker at tegnspråk er grunnmuren i arbeidet vårt. I tillegg bruker vi blant annet tegn til tale, taktilt og haptisk tegnspråk, alternativ og supplerende kommunikasjon.

Vår visjon

«Grenseløs tro på menneskets muligheter» er Signos visjon. Vi vet at tegnspråk skaper ytringsfrihet. I Signo er det ikke hvilket språk man bruker som er det viktigste, men å forstå og bli forstått. Det gir muligheter til å kommunisere på egne premisser. 

Våre kjerneverdier er:
- nær,
- kommuniserende,
- åpen,
- lekende,
- nytenkende. 

Signos historie

Arbeidet vårt startet allerede i 1898. Norges første døveprest, Conrad Svendsen, fant ut at døve ikke fikk konfirmasjonsundervisning.  

Om du forstørrer denne Pdf-en, som ble laget til Signos 120 års-jubileum i 2018, får du et lite innblikk i historiens gang. 

Signo i dag 

I 2021 hadde vi 1302 ansatte fordelt på 901 årsverk.  

Organisasjonen vår

Signo ledes av et hovedstyre som oppnevnes av stiftelsens råd.
Anne Rygh Pedersen er leder i hovedstyret. 
Generalsekretær er daglig leder for Signo og for hovedkontoret som ligger i Oslo. 

Signos vedtekter (pdf)

Signo har åtte virksomheter:

Økonomi

Virksomhetene drives etter avtale med det offentlige.

Les årsrapporten for 2021

Organisasjonsnummer for hele Signo: 970 533 427
Underorganisasjonsnummer for hovedkontoret: 974 116 782

 

Del denne siden