Om stiftelsen Signo

Vi er en diakonal, ideell stiftelse innen Den norske kirke. Vi gir skole, arbeid og helse- og omsorgstjenester til døve, hørselshemmede og døvblinde.

17.mai tog med Signos fane foran.

En del av samfunnet.

Våre brukere tar del i aktivitetene i nærmiljøet rundt våre virksomheter. 17.mai-toget i Andebu, Vestfold, er et eksempel på det. Signo har fast plass i toget og bærer fanen med visjonen vår: "Grenseløs tro på menneskets muligheter".

Ønsker du å gi en gave?

Vårt gavekontonummer er: 1602 40 44908

Vårt verdigrunnlag

Ordet signo betyr jeg tegner -  her i betydningen av å bruke tegnspråk. Det understreker at tegnspråk er grunnmuren i arbeidet vårt. I tillegg bruker vi blant annet tegn til tale, taktilt og haptisk tegnspråk, alternativ og supplerende kommunikasjon.

Vår visjon

«Grenseløs tro på menneskets muligheter» er Signos visjon. Vi vet at tegnspråk skaper ytringsfrihet. I Signo er det ikke hvilket språk man bruker som er det viktigste, men å forstå og bli forstått. Det gir muligheter til å kommunisere på egne premisser. 

Våre kjerneverdier er:
- nær,
- kommuniserende,
- åpen,
- lekende,
- nytenkende. 

Signo har egen prest

Han heter Marco Kanehl. Se hvordan Marco selv presenterer seg som spesialprest

På en søndagsgudstjeneste i Signo er det mye tegnspråk, men Marco holder også egne gudstjenester for personer med døvblindhet. Hvordan kan personer med alvorlig grad av kombinerte sansetap, og særlig medfødt døvblindhet, få tilgang til tro?

Møt Signo-presten Marco Kanehl i samtale med Anette Moen.

Signos historie

Arbeidet vårt startet allerede i 1898. Norges første døveprest, Conrad Svendsen, fant ut at døve ikke fikk konfirmasjonsundervisning.  

Om du forstørrer denne Pdf-en, som ble laget til Signos 120 års-jubileum i 2018, får du et lite innblikk i historiens gang. 

Signo i dag 

I 2023 hadde vi 1205 ansatte fordelt på 924 årsverk.  

Organisasjonen vår

Signo ledes av et hovedstyre som oppnevnes av stiftelsens råd.
Hilde Haualand leder hovedstyret. 
Generalsekretær er daglig leder for Signo og for hovedkontoret som ligger i Oslo. 

Fra 1.juli 2023 består hovedstyret av følgende personer:

  • Hilde Haualand
  • Atle Sylvarnes
  • Manuela Ramin-Osmundsen
  • Ørnulf Steen
  • Arne Olav Løvik
  • Ståle Hatlelid
  • Gunnar Wæthing
  • Hanna M Cederström
  • Maja Skarsbø 

Vedtekter

Signos vedtekter (pdf)

Signo har ni virksomheter:

Økonomi

Virksomhetene drives etter avtale med det offentlige.

Les årsrapporten for 2023

Organisasjonsnummer for hele Signo: 970 533 427
Underorganisasjonsnummer for hovedkontoret: 974 116 782

 

Del denne siden