Selvbestemmelse og brukermedvirkning

Hvem ønsker ikke å bli møtt på en positiv og støttende måte? I tillegg til å føle seg betydningsfull og anerkjent som en ressurs.

To personer sitter i en bil begge peker mot høyre

Beslutningsstøtte

Vi står alle ovenfor små og store valg i livet. Mange av Signo Vivo sine tjenestemottakere trenger beslutningsstøtte for å bli bedre i stand til å velge eller uttrykke sine ønsker og behov. Beslutningsstøtte tar utgangspunkt i personens kommunikasjonsmåte. Flere historier

Signo Vivo har som mål å legge til rette slik at den enkelte tjenestemottaker skal leve et godt liv basert på egne forutsetninger, ønsker og behov. Med en  helhetlig og positiv tenking skal Signo Vivo med støtte i dagens omsorgspolitiske føringer legge til rette for at hver enkelte opplever god livskvalitet.

Nasjonal veileder for gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming er en god rettesnor til bruk i denne arbeidet.