Boligtilbud

De fleste boligene til Signo Vivo er beliggende i Andebu, bare en av disse ligger i Sandefjord. Boligene eies av Stiftelsen Signo som videre leier disse ut til Signo Vivo. Den enkelte tjenestemottaker leier leilighet av Signo Vivo.

Egen leilighet

Alle brukerne har sin egen leilighet som inneholder stue, kjøkken, soverom, bad og bod. Flere historier

Boligene er utleieboliger, ikke omsorgsboliger som er forbeholdt kommunene. 
Boligene er døgnbemannet, og er forskjellig utformet, og er tilrettelagt til den enkelte leietaker. Det er tatt hensyn til universell utforming på ulike nivå, både når det gjelder syn, hørsel, fysisk og/eller kognitiv funksjonsnedsettelse. Boligene inneholder også kontor, møterom og andre fasiliteter for tjenesteytere.

Oversikt over ulike boformer: 

  • Bofellesskap for personer med omfattende behov for tjenester og støtte fra fagpersoner. 
  • Samlokaliserte boliger for personer som har noe mindre behov for støtte og tjenester som er nevnt under bofellesskap.
  • Frittliggende leilighet for personer som kun mottar ambulerende tjenester.