Signo arbeid og deltagelse

Vi har spisskompetanse på hørsel og kommunikasjon i arbeidslivet. Vi bistår enkeltpersoner og arbeidsgivere som har hørselshemmede ansatte med veiledning, samtaler, avklaring og tilrettelegging og gir bistand til arbeidsrettet aktivitet.

Vi finner løsninger sammen

Våre veiledere bruker den kommunikasjonsformen du foretrekker, om det er tegnspråk, tegn til tale eller norsk tale.

Hva gjør Signo arbeid og deltagelse?

Vi jobber på oppdrag fra NAV, og har ansvaret for arbeidsmarkedstiltakene Avklaring og Oppfølging for døve og hørselshemmede i alle landets regioner.

Vår målgruppe er døve, døvblinde og hørselshemmede i yrkesaktiv alder.

Personer med andre hørselsplager som for eksempel tinnitus kan også få bistand av oss. Tilbudet skreddersys etter individuelle behov og ønsker.

Alle veilederne kan tegnspråk. Vi bruker den kommunikasjonsformen du foretrekker, om det er tegnspråk, tegn til tale eller norsk tale.

Hjelp med å skaffe jobb

Du kan få hjelp med å;

  • finne ledige stillinger
  • skrive gode jobbsøknader
  • få intervjutrening
  • kontakt med potensielle arbeidsgivere.

Hvis du er usikker på hva du kan og vil jobbe med, kan du få karriereveiledning med bruk av godkjente karrierveiledningsverktøy.

Vi kan også tilby arbeidsrelaterte kurs for å øke din jobbsøkerkompetanse.

Hjelp for deg som har jobb

Hvis du er i jobb og har dårlig hørsel kan kommunikasjon ofte være utfordende. Vi veileder deg slik at arbeidshverdagen blir bedre.

Vi kan gi råd til både deg og din arbeidsgiver om muligheter for bruk av hjelpemidler, tilrettelegging og tilpasning av arbeidsoppgaver.

NY: Karriereveiledning på tegnspråk - noe for deg!

Dette er en unik mulighet for døve og hørselshemmede i Oslo-området til å få hjelp med CV, skrive jobbsøknad, utforske egne muligheter og oppdage sin kompetanse. Vi ser frem til å møte deg og hjelpe deg med dine karrieremål!
Les mer om Karriereveiledning på tegnspråk

Introduserende tegnspråkopplæring

Hensikten med kurset er å bidra til å gjøre ansatte i bedriften bedre kjent med tegnspråk og hvordan man lettere kan kommunisere med døve og hørselshemmede kollegaer. 
Les mer om Introduserende tegnspråkopplæring