Internattilbud ved skolen

Når reiseveien til skolen blir for lang, kan du få tilbud om å bo på internatet vårt. Fordi trivsel og trygghet er viktig, har vi kvalifiserte ansatte på jobb hele døgnet.

Ei jente sitter på sengen sin inne på rommet sitt.

Trivelig og trygt.

Du får ditt eget rom. Her kan du lukke døra eller invitere venner.

Flere boenheter
Etter at vi i august 2019 åpnet et nytt internatbygg, er vårt tilbud per i dag fordelt på tre boenheter. Alle byggene ligger rett i nærheten av skolen vår.

Med det nyeste tilskuddet utvidet vi vår mulighet til å gi et variert botilbud ved skolen. Dette tilbudet retter seg spesifikt mot elever som kan klare seg med mindre hjelp og støtte enn det som er vanlig for mange medelever. Her legges særlig vekt på å forberede seg til en mest mulig selvstendig bosituasjon som voksen. Her kan du lese mer om byggeprosessen og tankene bak det nye tilbudet, og her kan du ta del i den offisielle åpningen ved skolestart august 2019.

Et levende tegnspråkmiljø

Som internatelev vil du være sikret daglig fritid i et levende tegnspråkmiljø. Du vil alltid møte medelever eller ansatte som kommuniserer med norsk tegnspråk. Flere ansatte er døve og har tegnspråk som førstespråk. På denne måten blir du språklig stimulert av både ungdom og voksne. Har du behov for støtte til tegnspråket, eller behov for andre kommunikasjonsformer, vil de ansatte i internatet legge til rette for det.

Vi samarbeider med skolen

Ansatte i internatet samarbeider tett med ansatte i skolen. Samarbeidet innrettes etter ditt behov og dine ønsker om støtte og hjelp fra voksne. Ansatte i internatet gir leksehjelp og annen støtte til skolearbeidet.

Vi samarbeider med dine foresatte

Vi samarbeider med dine foresatte for å kunne støtte din personlige utvikling og læring mest mulig. Vi er opptatt av at samarbeidet med hjemmet ditt tar hensyn til dine rettigheter for medbestemmelse og selvbestemmelse. Vi vil i størst mulig grad la deg være med å bestemme hva vi tar opp med dine foresatte.

Du utvikler deg som menneske

Vi tror at positiv identitet og stolthet over egen person utvikles i aktivitet og lek sammen med andre elever og kompetente voksne. Samvær med andre barn og unge gir mulighet for å utvikle vennskap. Ansatte i internatet vil hjelpe deg med å kunne snakke om viktige og  vanskelige ting. Enten alene med én voksen, eller sammen med andre elever og flere voksne.

Du blir mer selvstendig

Vi er opptatt av at du skal bli rustet til å delta i samfunnet som en aktiv samfunnsborger. Interntattilbudet har fokus på selvstendig læring i dagliglivets gjøremål slik som mobilitet, personlig hygiene, kosthold, matlaging og husarbeid.

Vi har det gøy på fritiden

Du kan bli med på fritidsaktiviteter som bowling, gym, sykling, forming, data, spill og ulike kulturtilbud. Siden vi holder til i naturskjønne omgivelser i Andebu, er vi veldig glade i å bruke naturen. 

Vi vil at du skal ha det bra

Når vi er i aktivitet, er det viktig at vi lærer å samarbeide med andre. Men vi er også opptatt av deg som enkeltmenneske, og legger til rette for at du skal ha det bra. Sunt kosthold er en selvfølge hos oss. Dersom du har spesielle helseplager legger vi stor vekt på å hjelpe deg med å håndtere disse. Vi samarbeider med lege eller sykehus når det er nødvendig.

Slik er boforholdene

Internatet ligger i gåavstand til skolen. Elevene bor på enkeltrom. Internatet er åpent alle ukedager og minimum annenhver helg.