Kontakt oss

Signo grunn- og videregående skole

Post- og besøksadresse: Molandveien 29, 3158 Andebu
E-post: post.skole@signo.no

Telefon:

Generelle henvendelser:
Mobil: 913 35 537 – Anne Waal Søyland, rektor og daglig leder

Vakttelefon: 915 56 239
Det er et av våre internat som betjener denne når internatet er åpent på kvelder og annenhver helg. Vakttelefonen er beregnet på akutte nødsituasjoner og hastesaker.