Videregående skole

Opplæringen ved skolen fører til "grunnkompetanse". Grunnkompetanse gir ikke studiekompetanse eller fag-/svennebrev.

To gutter rydder opp avkappede grener og løv. de har på seg regnjakker og caps.

Mange opplæringsarenaer

Skolen samarbeider med Signo Grantoppen AS, en arbeidsmarkedsbedrift, som ligger rett ved skolen. Elevene kan få deler av opplæringen sin i bedriftens ulike tilbud, som for eksempel produksjon av fruktkurver for salg, vedproduksjon, snekkerverksted, kafé og butikk, stell av dyr og pleie av uteområder. Skolens uteområde brukes aktivt i opplæringen.

Grunnkompetansen ved skolen er inndelt i to områder; Grunnkompetanse – arbeidsliv og Grunnkompetanse – hverdagsliv. De to områdene skal reflektere ulikheter i siktemål og innhold. Der eleven tjener på det, kombineres mål og pedagogiske arbeidsmåter fra begge områdene.

Opplæring i og på tegnspråk

For elever med tegnspråk som førstespråk og når eleven ønsker det, kan opplæringen gis etter § 3-9 i opplæringsloven (Tegnspråkopplæring i den videregående skolen). Det må foreligge en sakkyndig vurdering og enkeltvedtak fra hjemfylket for at skolen kan gi slik opplæring. Det er viktig å presisere at også elever som ikke får opplæring etter § 3-9 kan få opplæringen på tegnspråk når dette anbefales i sakkyndig vurdering. 

Ikke studiekompetanse eller fagbrev

Tilbud ved Signo grunn- og videregående skole er ikke egnet for elever som ønsker å oppnå studiekompetanse eller fagbrev. Det utelukker likevel ikke at elever som har begynt ved skolen endrer fra et løp mot grunnkompetanse til et løp mot fagbrev/svennebrev. En slik endring i utdanningsvalget vil med stor sannsynlighet gjøre det nødvendig med et skolebytte for eleven.

Opplæringens omfang

Opplæringen gis vanligvis med 35 timer i uken. Reduksjon i timetall kan kun skje etter ønske fra eleven, når det anbefales i sakkyndig vurdering og fastslås i et enkeltvedtak. 

Valg av utdanningsprogram

Elevene får opplæringen innenfor ett av to utdanningsprogram; Naturbruk eller Restaurant- og matfag. Etter sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten kan individuell opplæringsplan for elever med spesialundervisning inneholde mål, aktiviteter og fag utenfor det utdanningsprogrammet eleven har valgt.

Naturbruk

  • Dette programmet gir grunnleggende opplæring innenfor områder som landbruksdrift, skogbruksarbeid, stell av dyr og friluftsliv.
  • Opplæringen skal legge til rette for opplevelse og mestring av arbeidsoppgaver under varierende natur- og klimaforhold, og bidra til utvikling av samarbeidsevne og omsorg for mennesker, dyr og miljø.
  • Deler av opplæringen gis på gårdsbruket ved skolen, men opplæringen kan også gis på arenaer utenfor skolens område, for eksempel Gjennestad videregående skole.
  • Elevene får tilpasset konkrete oppgaver.

Restaurant- og matfag

  • Utdanningsprogrammet er bygd opp av de tre fagene Råstoff og produksjon, Kosthold og livsstil og Bransje, fag og miljø.
  • Elevene utvikler erfaring, innsikt og evne til å vurdere råvarer, produkt, produksjonsmetoder og måltid.

Har du spørsmål, ta kontakt med: