Om oss

Signo grunn- og videregående skole er en privatskole for elever med en hørselsnedsettelse i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, deriblant elever med alvorlig grad av kombinert syns- og hørselsnedsettelse og døvblindhet.

Et gult bygg med en lekeplass i forkant. Sommerlige og grønne omgivelser.

Landsdekkende skoletilbud

Skolen vår ligger i tettstedet Andebu i Sandefjord kommune, Vestfold og Telemark. Vi kan tilby bemannet internat for elever med lang reisevei.

Siden 2012 og fram til 01.01.2023 har Signo grunn- og videregående skole AS og Signo kompetansesenter fremstått som én enhet under fellesnavnet "Signo skole- og kompetansesenter". Vi har hele tiden vært to enheter i juridisk forstand. Etter noen justeringer i måten vi er organisert på, gikk vi i januar 2023 tilbake til å bruke våre egne virksomhetsnavn og -logoer. Vi har fortsatt et tett samarbeid med kompetansesenteret.

Økonomi

Signo grunn- og videregående skole finansieres fra privatskolekapittelet på statsbudsjettet, Kunnskapsdepartementet. 

Driftsinntekter (2023): 68 245 671 kroner. 
Organisasjonsnummer: 998 560 594

Sertifiseringer

Signo grunn- og videregående skole er miljøfyrtårnsertifisert.  

Eier og styre

Virksomheten er organisert som et aksjeselskap og eies av den idelle stiftelsen Signo. Virksomheten har sitt eget styre.  

Styreleder: Hege Farnes Hildrum
Nestleder: Thomas Blix
Medlemmer: Johnny Thorsen, Arne Christian Sunde Johansen, Carina Fjeldly, Nora Edwardsen Mosand, Randi Margrete Gjerløw Høidahl, Carina Hamer og Kari Danielsen.