Helse- og omsorgstjenester i bolig

Har du behov for helse- og omsorgstjenester og ønsker å bo i et tegnspråklig miljø? Våre omsorgsleiligheter i Oslo og Trondheim, leies ut til døvblinde, døve og hørselshemmede med behov for tilrettelagte tjenester.

To personer ser ut over havutsikten fra et av leilighetsbyggene.

Trygghet og selvstendighet

Enten du trenger litt hjelp eller mye, så er vi der. Våre tjenester tilpasses ditt behov.

Lev i et tegnspråklig miljø

Våre omsorgsboliger ligger sentralt til i flotte omgivelser på Nordstrand i Oslo og i Klostergata i Trondheim. 

Hos oss leier du egen leilighet i et tegnspråklig fellesskap. Her lever du et selvstendig liv, med nærhet til fellesområder med aktiviteter og sosialt samvær. Du har mulighet for å søke deg inn på aktivitets- og arbeidstilbud ved dagsenteret eller i arbeidsmarkedsbedrift.

Les mer om dagsenter og arbeidstilbud her.

Trygg hverdag

Personalet følger opp tjenestene du har behov for, etter avtale med hjemkommunen din. Dette kan variere fra noen timer i uken til hele døgnet, avhengig av dine behov. Vi legger vekt på individuell tilpasning slik at du kan leve et selvstendig liv. Alle våre boliger er døgnbemannet.

Selvbestemmelse og kommunikasjon

De ansatte får opplæring i kommunikasjonsformen du trenger for å forstå og bli forstått. Tegnspråk er grunnmuren i Signo. I tillegg bruker vi tegn til tale, taktile, haptiske og andre alternative kommunikasjonsformer. 

Hos Signo Conrad Svendsen senter skal du oppleve at du selv får definere egne behov og at du får bistanden du trenger for å leve livet du ønsker å leve. Vi har blant annet et eget brukerråd hvor du kan være med å bestemme i saker som angår deg.

Hvordan søke plass

I samarbeid med din saksbehandler i kommunen eller bydelen, lager dere en beskrivelse av dine behov for tjenester og ønsket tidspunkt for oppstart. Send søknad til kontaktperson i Oslo eller i Trondheim.

Omsorgsbolig i Oslo:

Omsorgsbolig i Trondheim