Helse- og omsorgstjenester i bolig

Vi har omsorgsleiligheter i Oslo og Trondheim. De leies ut til døvblinde og døve / hørselshemmede som har behov for tilrettelagte tjenester.

Vi ser et hus om kvelden. Det lyser fra vinduene og det står en person i det ene vinduet.

24/7.

Enten du trenger litt hjelp eller mye, så er vi der hele uka, alle dager, året rundt. Våre tjenester tilpasses ditt behov. Flere historier

Omsorgsleiligheter for unge og gamle

Du leier din egen leilighet ved vårt senter på Nordstrand i Oslo eller Klostergata i Trondheim. Du lever et selvstendig liv og kan være med i et tegnspråklig fellesskap med sosiale aktiviter. De fleste som bor i omsorgsleiligheter har arbeidstilbud på dagsenter eller arbeidsmarkedsbedrift.

Helse og omsorgstjenester

Du mottar helse- og omsorgstjenestene du har behov for etter avtale med hjemkommunen din. Dette kan variere fra noen timer i uken til døgnkontinuerlig, avhengig av ditt tjenestebehov. 

Hvordan søke plass

Det er hjemkommunen som søker plass for deg.

Kontakt:

 

Del denne siden