Avlastning

Vårt avlastningstilbud er rettet mot barn, unge og voksne med hørselshemming, døvblindhet eller andre med behov for tilrettelagt kommunikasjon. Tjenesten skal gi avlastning til familier med et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Hjemmekoselig

Lokalene er pusset opp i varme og lune farger. Det gir både ansatte og beboerne et hjemmekoselig miljø. Flere historier

Individuelt tilpasset tilbud

Brukergruppen er variert og det kan være flere og sammensatte diagnoser. Utforming av tjenesten til den enkelte vil være avhengig av hvor stor del avlastningen er av det totale tilbudet, men tilbudet skal gi gode opplevelser og være individuelt tilpasset etter hver enkeltes interesser, behov og forutsetninger. Vår målsetning er at foreldre og andre pårørende skal være trygge og slappe av når deres barn, ungdom eller voksen er på avlastning hos oss.

Kommunikasjon er viktig

Å forstå og bli forstått står sentralt i vår tjenesteyting. Kunnskap om og forståelse for døve og døvblindes situasjon, historie, språk og kultur er basis for alt faglig arbeid. Det legges vekt på personalets tegnspråkferdigheter, samt kunnskap om kommunikasjon med døvblinde. 

Grunnleggende i det miljøterapeutiske arbeidet er målrettet miljøarbeid, for å sikre systematisk og effektiv bistand og opplæring. Vi har fokus på at gjennomføringen av tjenenestene utføres med respekt. Det legges til rette for at bruker i størst mulig grad skal kunne delta i utformingen av tilbudet.

Samarbeider tett med pårørende

Vi er opptatt av å utvikle et godt samarbeid med pårørende og øvrig nettverk. Gjennom informasjon, åpenhet og forståelse for familiens situasjon legger vi opp til et nært samarbeid som skal bidra til trygghet og kvalitet i tjenesten.
Signo Conrad Svendsen Senter har muligheter for å tilpasse aktiviteter til den enkelte brukers individuelle behov og interesser. Vi har oppvarmet terapibasseng, sanserom med mulighet for sanseopplevelser gjennom lyseffekter, musikk og vibrasjoner, treningsrom og aktivitetshus. Vi har store uteområder med mulighet for sanseopplevelser, lek og aktivitet. Nærmiljøet brukes også flittig for de som ønsker det.

Universelt utformet og hjemmekoselig

Våre lokaler er universelt utformet med en hjemmekoselig atmosfære, spesielt tilrettelagt for bevegelseshemmede og personaler med syns- og/eller hørselshemming. Alle rom har nøye utvalgte farger som er lune og inspirerende å oppholde seg i. Kontrastfarger gjør det lettere for personer med synshemming å orientere seg i lokalene.

Tre av Signos virksomheter er lokalisert i Andebu i Sandefjord kommune. Disse virksomhetene ligger landlig til og har flere tilbud vi kan benytte oss av, som miljøgård, turstier tilrettelagt for bevegelseshemmede og sansetap, samt Tomaskirken som er verdens eneste sansekirke. Ta gjerne kontakt for mer informasjon. Det er også mulighet for å avtale et møte for å komme å se våre lokaler og uteområder.

Les om hvordan vi pusset opp avdelingen vår!

Kontaktpersoner: