Om Signo Conrad Svendsen senter

Vi gir tilpassede helse-, omsorgs- og botilbud til døve, hørselshemmede og døvblinde fra hele landet. Vi holder til i Oslo og i Trondheim.

God utsikt

På Nordstrand i Oslo ligger vi vakkert til med utsikt over hele fjorden.

Vår økonomi og finansiering

  • Bo- og dagtilbudene våre er basert på individuelle avtaler med kommuner.
  • Bofellesskapet er finansiert ved avtaler med fylkeskommuner.
  • Seksjon for rehabilitering har rammeavtale med Helse Sør-Øst.
  • Seksjon for helsefag, tegnspråk og kommunikasjon er statlig finansiert.

Organisasjonsnummer: 974 116 774

Last ned årsrapporten i pdf-format

Antall ansatte

Vi har 349 ansatte i 192 årsverk. 70 ansatte er døve/hørselshemmede. Vi er en tospråklig arbeidsplass. 

Antall brukere

Totalt 170 døve, hørselshemmede og døvblinde personer mottok tjenestene våre i 2016.