Botilbud for hørselshemmede elever i videregående skole i Oslo og Trondheim

Er du elev ved en knutepunktskole i Oslo eller Trondheim, kan du søke om et tegnspråklig botilbud hos Signo Conrad Svendsen senter.

Noen ungdommer spiller fotball utendørs.

Rett til botilbud

Retten til sosialpedagogisk botilbud for døve elever i videregående skole er knyttet til opplæringsloven. Kost og losji blir dekket av fylkeskommunen, derfor får du ikke borteboerstipend fra Lånekassen. I samarbeid med foreldre, foresatte eller PP– tjeneste må hver enkelt søke sin fylkeskommune om økonomisk dekning av botilbudet. 

Hvordan søker du om botilbudet

Det er to søknader som må fylles ut for å få plass hos oss.

  1. Søknadsskjema for botilbud i bokollektivet ved Signo Conrad Svendsen senter. Søknadskjema i pdf-format finner du nedenfor under "Botilbud i Oslo" og "Botilbud i Trondheim". Velg det som er aktuelt. Klikk på lenken. Fyll ut skjemaet, skriv det ut og send til oppgitt adresse.
  2. Økonomisk dekning: Den enkelte elev må i samarbeid med foresatte/ PP-tjeneste søke sin fylkeskommune om økonomisk dekning av botilbudet.

Botilbud i Oslo

For elever ved Nydalen videregående skole. Har du spørsmål eller trenger du hjelp med å søke, kontakt;

Søknaden sendes til:
Signo Conrad Svendsen senter, Postboks 160 Nordstrand, 1112 Oslo

Last ned Søknadsskjema for botilbudet - Oslo 

Hvordan er boforholdene?

Bokollektivet ligger i Solveien på Nordstrand på samme område som Signo Conrad Svendsen senter. 

Nordstrand ligger på en høyde med fantastisk utsikt over sjø og by. Her er det et lite sentrum med noen butikker og kafeer og det er kun 1 km til badestrand. Både trikk og tog ligger i 10 minutters gangavstand. 

Ungdommene får stort sett egen leilighet eller hybel. I tillegg har vi felles oppholdsrom, stue og kjøkken.

Botilbud i Trondheim

For elever ved Tiller videregående skole.Har du spørsmål eller trenger du hjelp med å søke, kontakt;

Søknaden sendes til:
Signo Conrad Svendsen senter, v/ Signo Midt-Norge, Postboks 160 Nordstrand, 1112 Oslo

Last ned Søknadsskjema for botilbud - Trondheim (pdf) 

Hvordan er boforholdene?

Huset i Klostergata 60 ligger nær sentrum - idyllisk til ved Nidelva med utsikt over Nidarosdomen. 

Det er egne rom med felles stue, oppholdsrom, kjøkken og bad. De eldste elevene kan få egne hybelleiligheter. 

I samme hus har vi tilrettelagte leiligheter og Signo leier ut lokaler til Trondheim døveforening, Døveforeningens ungdomsklubb, Tegnspråklig Frivilligsentral og Døvekirken. Dette gir et inkluderende og trygt miljø med mange sosiale arrangementer. 

Del denne siden