Rehabilitering og utredning

Vi gir rehabilitering og utredning ved alle typer skader eller diagnoser, uansett alder. Vårt tilbud er landsdekkende.

Mann sykler på tråsykkel inne, mens en sykepleier følger med.

Veien videre

Du møter ansatte som bruker tegnspråk eller andre alternative kommunikasjonsformer. Da kan det bli enklere å forklare hva som er dine utfordringer. Flere historier

Et tilrettelagt kommunikasjonsmiljø

Vår målgruppe er døve, hørselshemmede og personer med kombinert hørsels- og synstap. Vår kommunikasjon er tilpasset den enkelte pasient, og tjenestene blir formidlet på tegnspråk eller alternative kommunikasjonsformer som taktil og haptisk kommunikasjon.

Ved spørsmål, ta kontakt: 

Dette kan vi tilby:

 

 • Utredning og behandling av somatiske og psykiske lidelser
 • Kartlegging av kognitiv funksjon, psykisk helse og hjelpebehov
 • Hjelp og opplæring til økt mestring
 • Bistand til å forebygge psykiske lidelser
 • Miljø til å bygge sosiale nettverk 
 • Tilpasset tilbud til unge mellom 18 og 30 år

Vi har kvalifisert helsepersonell:

 

 • Psykologer
 • Lege
 • Audiopedagog
 • Synspedagog
 • Logopet
 • Sykepleiere
 • Vernepleiere
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter

Vi er en del av spesialisthelsetjeneste og har avtale med 
Helse Sør-Øst.

Hvordan søke/henvise

I spesialisthelsetjenesten er det regionale koordinerende enheter i alle de fire helseregionene. De koordinerende enhetene samarbeider om drift og betjener henvendelser på den nasjonale informasjonstelefonen for rehabilitering: 800 300 61 (grønn linje).

Henvisninger fra fastleger

Henvisningen sendes til Regional koordinerende enhet (RKE) i din helseregion:
Helse Sør-Øst
Helse Vest
Helse Midt-Norge

Henvisninger fra sykehus

Sendes direkte til Signo Conrad Svendsen senter.
Postboks 160,
Nordstrand,
1112 Oslo
Sentralbord: 23 16 75 00
Teksttelefon: 23 16 75 01