Rehabilitering og utredning

Vi gir rehabilitering og utredning ved alle typer skader eller diagnoser, uansett alder. Vårt tilbud er landsdekkende.

Sykepleier instruer pasient i bruk av mosjonsapparat for opptrening av armer.

Veien videre

Du møter ansatte som bruker tegnspråk eller andre alternative kommunikasjonsformer. Da kan det bli enklere å forklare hva som er dine utfordringer. Flere historier

Et tilrettelagt kommunikasjonsmiljø

Vår målgruppe er døve, hørselshemmede og personer med kombinert hørsels- og synstap. Vår kommunikasjon er tilpasset den enkelte pasient, og tjenestene blir formidlet på tegnspråk eller alternative kommunikasjonsformer som taktil og haptisk kommunikasjon.

Ved spørsmål, ta kontakt: 

Dette kan vi tilby:

 

 • Utredning og behandling av somatiske og psykiske lidelser
 • Kartlegging av kognitiv funksjon, psykisk helse og hjelpebehov
 • Hjelp og opplæring til økt mestring
 • Bistand til å forebygge psykiske lidelser
 • Miljø til å bygge sosiale nettverk 
 • Tilpasset tilbud til unge mellom 18 og 30 år

Vi har kvalifisert helsepersonell:

 

 • Psykologer
 • Lege
 • Audiopedagog
 • Synspedagog
 • Logopet
 • Sykepleiere
 • Vernepleiere
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter

Vi er en del av spesialisthelsetjeneste og har avtale med 
Helse Sør-Øst.

Hvordan søke/henvise

I spesialisthelsetjenesten er det regionale koordinerende enheter i alle de fire helseregionene. De koordinerende enhetene samarbeider om drift og betjener henvendelser på den nasjonale informasjonstelefonen for rehabilitering: 800 300 61 (grønn linje).

Henvisninger fra fastleger

Henvisningen sendes til Regional koordinerende enhet (RKE) i din helseregion:
Helse Sør-Øst
Helse Vest
Helse Midt-Norge

Henvisninger fra sykehus

Sendes direkte til Signo Conrad Svendsen senter.
Postboks 160,
Nordstrand,
1112 Oslo
Sentralbord: 23 16 75 00
Teksttelefon: 23 16 75 01