Rehabilitering og utredning

Vi gir rehabilitering og utredning ved alle typer skader eller diagnoser, uansett alder. Vårt tilbud er landsdekkende.

En fysioterapeut gir en pasient behandling.

Høyt kvalifisert.

Våre ansatte står klare til å ta i mot deg når du trenger oss. Vi gir utredning og behandling. Flere historier

Et tilrettelagt kommunikasjonsmiljø

Vår målgruppe er døve, hørselshemmede eller personer med kombinert hørsels- og synstap. Vi bruker derfor tegnspråk og alternative kommunikasjonsformer. Slik blir det enklere for pasient og behandler å forstå hvilke utfordringer de har. 

Har du spørsmål, kontakt: 

Dette kan vi tilby deg:

 • Utredning og behandling av somatiske og psykiske lidelser
 • Hjelp og opplæring til økt mestring
 • Bistand til å forebygge psykiske lidelser
 • Miljø til å bygge sosiale nettverk 

Vi har kvalifisert helsepersonell:

 • Psykologer
 • Lege
 • Audiologer
 • Sykepleiere
 • Vernepleiere
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter

Vi er en del av spesialisthelsetjeneste og har avtale med 
Helse Sør-Øst.

Hvordan søke/henvise

I spesialisthelsetjenesten er det regionale koordinerende enheter i alle de fire helseregionene. De koordinerende enhetene samarbeider om drift og
betjener henvendelser på den nasjonale informasjonstelefonen for rehabilitering:
800 300 61 (grønn linje).

Henvisninger fra fastleger

Henvisningen sendes til Regional koordinerende enhet (RKE) i din helseregion:
Helse Sør-Øst
Helse Vest
Helse Midt-Norge

Henvisninger fra sykehus

Sendes direkte til Signo Conrad Svendsen senter.
Postboks 160,
Nordstrand,
1112 Oslo
Sentralbord: 23 16 75 00
Teksttelefon: 23 16 75 01