Dagsenter

På Nordstrand i Oslo har vi en rekke aktivitetstilbud. Fra kunstmaling og strikking til matlaging og snekring.

Meningsfull hverdag

Vi drifter kantine og butikk, produserer ved og utfører pakkeoppdrag for ulike bedrifter m.m. Her kan alle være med og gjøre en jobb. Dagsenteret tilpasser arbeidsoppgavene til den enkelte. Flere historier

Kom i aktivitet

Vi tror det er viktig at du får et tegnspråklig arbeids- og aktivitetstilbud tilpasset dine interesser og evner.  

Du kan blant annet være med på:

  • Snekkerverksted og produksjon av ved i Ytre Enebakk.
  • Cafe Conrad: Catering og matlaging til vår cafe.  
  • Pakking og montering på dagsenteret på Nordstrand.
  • Turgruppe: Vi reiser på tur til både by- og skogsområder.
  • Conrads butikk- og verksted: Vi lager brukskunst og gaveartikler for salg.

Du kan også få hjelp av en sosionom som kan tegnspråk.

Hvordan søke dagsenterplass

Du velger hvilket dagsenter du vil bruke. Oslo kommune har fritt brukervalg. Gå inn på nettsiden til Oslo kommune, finn frem til din bydel. Last ned skjema og beskriv ditt behov for tegnspråk, og at du ønsker å bruke Signo Conrad Svendsen senter.

Har du spørsmål, ta kontakt med: