Veiledning og kurs

Jobber du med voksne mennesker med døvblindhet eller hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonshemminger? Da har du muligheten til å få opplæring og veiledning fra oss.

Tjenestene våre er landsdekkende og gratis og gis etter mandat fra Helsedirektoratet. Tilbudet er avgrenset til å gjelde arbeid med voksne. Veiledning og opplæring gis innenfor følgende tema:

Språk og kommunikasjon:

  • Tegnspråk 
  • Taktil- og haptisk kommunikasjon
  • Alternativ og supplerende kommunikasjon
  • Totalkommunikasjon

Sansetap:

  • Utvikling ved hørselshemming og døvblindhet
  • Tilleggslidelser (komorbiditet) og utfordringer ved hørselshemming og døvblindhet
  • Hørselhemming i kombinasjon med andre funksjonsnedsettelser
  • Å leve med sansetap