Veiledning og kurs

Jobber du med voksne mennesker med døvblindhet eller hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonshemminger? Da har du muligheten til å få opplæring og veiledning fra oss.

To personer står vendt mot hverandre og kommuniserer med taktilt tegnspråk. Foto.Den ene personen har øreklokker på.

Å lære gjennom å erfare

Vi gir opplæring og veiledning gjennom praktiske øvelser, gruppearbeid, forelesninger og refleksjon. På våre kurs vil du for eksempel få erfare hvordan et kombinert sansetap kan oppleves.

Tjenestene våre er landsdekkende og gratis og gis etter mandat fra Helsedirektoratet. Tilbudet er avgrenset til å gjelde arbeid med voksne. Veiledning og opplæring gis innenfor følgende tema:

Språk og kommunikasjon:

  • Tegnspråk 
  • Taktil- og haptisk kommunikasjon
  • Alternativ og supplerende kommunikasjon
  • Totalkommunikasjon

Sansetap:

  • Utvikling ved hørselshemming og døvblindhet
  • Tilleggslidelser (komorbiditet) og utfordringer ved hørselshemming og døvblindhet
  • Hørselhemming i kombinasjon med andre funksjonsnedsettelser
  • Å leve med sansetap