Veiledningstjenester og kurs

Seksjon Helse og språk har mandat fra Helsedirektoratet til å gi opplæring og veiledning til fagpersoner og andre som gir tjenester til mennesker med hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonshemminger, og tjenester til mennesker med døvblindhet.

Tjenestene våre er landsdekkende og gratis. Tilbudet er avgrenset til å gjelde arbeid med voksne. Veiledning og opplæring gis innenfor følgende tema:

 

 • Språk og kommunikasjon:
  • Tegnspråk
  • Taktil- og haptisk kommunikasjon
  • Alternativ og supplerende kommunikasjon
  • Totalkommunikasjon
 • Å leve med sansetap:
  • utvikling, komormiditet og tilleggsutfordringer ved hørselshemming og døvblindhet