Rådgivning for personer med døvblindhet

Vi bistår personer med døvblindhet/kombinert syns- og hørselsnedsettelse, deres nærpersoner og nettverk, gjennom blant annet rådgivning, veiledning og opplæring.

En person klatrer i en fjellvegg mens to personer ser på og passer på.

Samlinger for personer med kombinerte sansetap

Vi arrangerer årlig samlinger med ulike aktiviteter hvor man også får muligheten til å treffe andre, dele erfaringer og motta aktuell informasjon.

Regional spesialisthelsetjeneste

Som et av regionsentrene i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB), har Signo kompetansesenter et særlig ansvar for oppfølging av personer med kombinerte sansetap og døvblindhet i Vestfold, Telemark, Buskerud, Østfold og Agder. Tjenesten omfatter rådgivning og veiledning, med utgangspunkt i særlig uttrykte behov, funksjonelle utredninger, kurs og informasjonsspredning. Tjenestene gis i samarbeid med personen selv og andre aktuelle tjenesteytere.

Tjenestene er gratis, lavterskeltilbud og gis i livsløpsperspektiv.

Nedsatt hørsel og nedsatt syn – eller helt døv og helt blind?

Hva er egentlig døvblindhet? En person med døvblindhet trenger ikke å være helt døv og helt blind. Vanligvis vil en person med et hørselstap bruke synet for å kompensere for dårlig hørsel, på samme måte som en person med et synstap kan kompensere med hørselen. Døvblindhet er definert som en kombinert syns- og hørselshemming av så alvorlig grad at de nedsatte sansene vanskelig kan kompensere for hverandre. Det gjør døvblindhet til en egen funksjonshemming.

Det skilles mellom medfødt døvblindhet og ervervet døvblindhet.

For mer informasjon, se nettsiden for Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB).

Utgangspunkt i den enkeltes behov

Våre tjenester skal bidra til at personer i målgruppa får tilgang til og opprettholder aktivitet og deltakelse i samfunnet og i eget liv. Vi har stort fokus på mulighetene til den enkelte.

Søknadsskjema og annen informasjon

Her finner du oversikt over inntaksregler og tilmeldingsskjema, samt samtykkeskjemaer for at vi kan innhente nødvendig informasjon.

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Vårt kompetansesenter gir også tjenester i opplæringssektor. Her er det snakk om landsdekkende tjenester som går til barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner som jobber med barn og unge med hørselsnedsettelse i kombinasjon med andre funksjonsnedsettelser.