Voksenopplæring

Vi gir voksenopplæring til personer med særlige behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter på grunnskolens nivå. Denne opplæringen gis etter avtale med bostedskommunen.

En gutt ser på iPad.

Hvem kan søke voksenopplæring? 

  • voksne som er hørselshemmede eller døve i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser. 
  • voksne som har en alvorlig grad av kombinert syns- og hørselsnedsettelse eller døvblindhet. 
  • andre voksne hørselshemmede med særskilte behov.

PP-tjenesten utarbeider sakkyndig vurdering på forespørsel.

Hva inneholder voksenopplæringen

Opplæringen gis i henhold til Kunnskapsløftet på grunnskolens nivå innenfor: 

  • norsk og norsk tegnspråk
  • kommunikasjon og språk
  • matematikk, lese- og skriveopplæring
  • IKT-ferdigheter
  • egen økonomi og samfunnsorientering
  • praktiske ferdigheter

Opplæringen settes inn i en meningsfull sammenheng og med en naturlig overføring til hverdagslivet.

Klikk her for å se skoleruten for skoleåret 2024–2025.

Undervisning i et tegnspråklig miljø

Kommunikasjonen tilpasses med NMT (Norsk med tegnstøtte), taktilt tegnspråk eller supplerende og alternative kommunikasjonsformer (ASK) for de som har behov for det. 

Hvordan søker du plass?

Det er skolekontoret i bostedskommunen til søker som avgjør opplæringstilbudet. Skjemaet for søknad finnes på den enkelte kommunes hjemmeside. Du kan laste ned skjemaer for Sandefjord kommune her: 

Vi samordner søknadene til kommunene. Skjemaene må lastes ned og fylles ut for hånd. Det skal legges ved individuell opplæringsplan for siste år, halvårsrapporter og annen dokumentasjon som grunnlag for å utarbeide en sakkyndig vurdering før vedtak. 

Når det er gjort, kan du sende dem per post til:

Signo kompetansesenter
v/ opplæringsavdelingen
Molandveien 44
3158 Andebu

Søknadsfrist er 1. april. 

Har du spørsmål, ta kontakt med: