Kurs og opplæring

Jobber du med voksne mennesker med døvblindhet, eller mennesker med hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonshemminger?

Økt forståelse

Våre kurs skal være kunnskapsbaserte og praksisnære og bidra til økt forståelse og kunnskap i nettverket rundt personer i målgruppen

Vi tilbyr lokalt tilpassede kurs ved behov. Ta kontakt ved spørsmål eller last ned søknadsskjema her: