Kurs og opplæring

Jobber du med voksne mennesker med døvblindhet, eller mennesker med hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonshemminger?

Vi tilbyr lokalt tilpassede kurs ved behov. Ta kontakt ved spørsmål eller last ned søknadsskjema her: