Tegnspråkkurs

Jobber du med voksne mennesker med døvblindhet, eller mennesker med hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonshemminger? Da har du muligheten til å melde deg på våre tegnspråkkurs. Vi tilbyr også lokalt tilpassede kurs ved behov. Tilbudet er gratis.

En person står foran en gruppe mennesker og snakker på tegnspråk

Visste du at tegnspråk er et eget språk?

Tegnspråk har egen grammatikk og egen setningsoppbygging. I tegnspråk er det ikke bare bruken av hendene som skaper språket, men også munnbevegelser, mimikk, bruk av kroppen og hodets bevegelser.

Vi tilbyr lokalt tilpassede kurs ved behov. Ta kontakt ved spørsmål eller last ned søknadsskjema for kurs (.pdf)

Se også:

Laster inn kurs...