Veiledningstjenester

Jobber du med voksne mennesker med døvblindhet, eller mennesker med hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonshemminger? Da har du muligheten til å få veiledning fra seksjon Helse og språk. Tjenesten er landsdekkende og gratis.

Vi kan tilby:

  • Veiledning over telefon, digitale plattformer og i fysiske møter
  • Deltakelse i samarbeidsmøter om oppfølging av brukere/pasienter i landets kommuner
  • Tverrfaglig kompetanse med lege, psykologer, audiopedagog, synspedagog, logoped, fysioterapeuter, ergoterapeut, kognitive terapeuter, og rådgivere innen psykisk helse, habilitering, språk og pedagogikk.

Ta kontakt ved spørsmål eller last ned henvisningskjema her: