Veiledningstjenester

Jobber du med voksne mennesker med døvblindhet, eller mennesker med hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonshemminger? Da har du muligheten til å få veiledning fra seksjon Helse og språk. Tjenesten er landsdekkende og gratis.

To personer sitter et bord. På bordet ligger det en plansje som brukes som kommunikasjonshjelpemiddel. Foto.

Viktigheten av å forstå å bli forstått

Vi tilbyr tilpasset veiledning med fokus på individuelle behov. Vår ansattgruppe er tverrfaglig sammensatt og har kompetanse på sansetap.

Vi kan tilby:

  • Veiledning over telefon, digitale plattformer og i fysiske møter
  • Deltakelse i samarbeidsmøter om oppfølging av brukere/pasienter i landets kommuner
  • Tverrfaglig kompetanse med lege, psykologer, audiopedagog, synspedagog, logoped, fysioterapeuter, ergoterapeut, kognitive terapeuter, og rådgivere innen psykisk helse, habilitering, språk og pedagogikk.

Ta kontakt ved spørsmål eller last ned henvisningskjema her: