Veiledningstjenester

Jobber du med voksne mennesker med døvblindhet, eller mennesker med hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonshemminger? Da har du muligheten til å få veiledning fra seksjon Helse og språk. Tjenesten er landsdekkende og gratis.

Vi kan tilby:

  • Veiledning over telefon, digitale plattformer og i fysiske møter
  • Deltakelse i samarbeidsmøter om oppfølging av brukere/pasienter i landets kommuner
  • Tverrfaglig kompetanse med lege, psykologer, audiopedagog, synspedagog, logoped, fysioterapeuter, ergoterapeut, kognitive terapeuter, og rådgivere innen psykisk helse, habilitering, språk og pedagogikk.

Møt en av våre rådgivere, og se hvordan det gikk å flytte veiledning og samtaler over til digitale plattformer: Korona tvinger frem digital kompetanse

Link til søknadsskjema kommer