Botilbud for hørselshemmede elever i videregående skole i Bergen

Er du elev ved knutepunktskolen Nordahl Grieg videregående skole eller en av samarbeidsskolene Stend, Slåtthaug, Sandsli eller Årstad vgs, kan du søke om plass i et tegnspråklig bokollektiv hos oss.

Ungdommer sitter og spiser rundt et bord

Ungdommelig

Våre botilbud er mer enn kost og losji. Vi har fellesaktiviteter og samlinger som du kan være med på. Personalet bruker tegnspråk og botilbudet er døgnbemannet.

Hvordan bor man der?

Boligen ligger flott til i Nordre Oterveg. Det er kort vei til offentlig transport og i gangavstand til Nordahl Grieg vgs. 

Vi har et botilbud med plass til syv elever. Alle har eget soverom. Botilbudet tilbyr felles måltider, ulike felles aktiviteter som du kan være med på.

Vi gir tilbud om leksehjelp, oppfølging av fritidsaktiviteter og veiledning i praktiske gjøremål.

Personalet bruker tegnspråk og botilbudet er døgnbemannet.

Retten til botilbud

Retten til sosialpedagogisk botilbud er for elever ved knutepunktskolen som har behov for opplæring i og på tegnspråk i et tegnspråklig miljø etter § 3-9 i Opplæringsloven.

Du må ha så lang reisevei at du må flytte hjemmefra for å gå på knutepunktskolen. Du trenger også en sakkyndig vurdering fra PPT om at du har et særlig behov for et sosialpedagogisk botilbud.

Kost og losji i botilbudet blir dekket av fylkeskommunen, og derfor får du ikke borteboerstipend fra Statens Lånekasse.

For elever i Vestland fylkeskommune: Søknad om botilbud sendes sammen med søknad om skoleplass til Vestland fylkeskommune med frist 1.februar.

Søk Vigo og send vedleggsskjema med nødvendig dokumentasjon. Ungdomsskolen hjelper med dette.

Har du spørsmål om dette tilbudet, kontakt;

Elever som bor i andre fylkeskommuner:

For søknad om inntak til knutepunktskolen og botilbud, ta kontakt med eget fylke. 

Botilbud for elever i Oslo og Trondheim

Er du elev ved en knutepunktskole i Oslo eller Trondheim, kan du søke om et tegnspråklig botilbud hos Signo Conrad Svendsen senter.
Les mer om botilbudet i Oslo og  Trondheim