Om Signo Konows senter

Den delen av bygningen til Signo Konows senter som vender mot hagen.

Sansehage

Utenfor huset ligger en sansehage som nytes hele sommerhalvåret. Kan du se lysthuset?

Hvem eier oss? 

Vi er en del av den idelle stiftelsen Signo.

Ansatte forstår døves språk og kultur

Vi er 81 ansatte og av de er 20 døve.  

Vår økonomi og finansiering

Vi har to ulike driftsavtaler:

Sykehjemmet

Vi driver etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi har driftsavtale og husleieavtale med Bergen kommune. 

Bofellesskapet

Vi driver etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Den enkelte beboer har en husleieavtale med stiftelsen Signo. I tillegg har de individuelle vedtak om kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Hva koster en sykehjemsplass for døve?

Det er kommunen som fastsetter prisen.

Hvordan får man plass og hvem betaler?

Vi har en driftsavtale med Bergen kommune, og tildeling av plasser skjer gjennom kommunens forvaltningskontor.

Søknadsskjema finner du på Bergen kommunes hjemmesider og dersom du ønsker å bli vurdert for et tilbud ved Signo Konows senter, skriver du dette i feltet: ”Begrunnelse for søknaden”.

Organisasjonsnummer: 973 091 522

Last ned årsrapporten i pdf-format

Del denne siden