Dagsenter

Signo Konows dagsenter er et lite privat dagsenter som er en del av Signo Konows senter. Dagsenteret vårt er for mennesker med utviklingshemming, som i tillegg har nytte av tegnspråk eller tegn til tale.

Deltakerne hos oss er døve, hørselshemmede, døvblinde eller har et begrenset verbalt språk. Våre ansatte er tegnspråklige og vil derfor i stor grad kunne kommunisere uavhengig av hørsel og nivå på verbalt språk. Vi jobber aktivt med å utvikle språket til den enkelte.

Dagsenteret vårt er en møteplass med ulike organiserte aktiviteter som kreative oppgaver, matlaging, gymnastikk, turer, svømming, bingo og spa. Ellers jobber de enkelte deltakerne med sine individuelle oppgaver og interesser som brettspill, puslespill, lesing, ballspill, pianospilling og avslapping i vår vannseng for å nevne noe. Hos oss er det varmlunsj på mandager, og resten av uken er det smørelunsj. Fredager er det «fredagskos» med en dessert etter lunsj. Hos oss har vi fokus på sunnere mat, fysisk aktivitet og utvikling av ADL-ferdigheter. Signo Konows senter er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift, og derfor har vi ved dagsenteret vårt strenge krav til miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.

Tildeling av ledige plasser skjer i samarbeid med Bergen kommune. Søknad skal sendes kommunen.  I innbyggerhjelpen Søknad om pleie- og omsorgstjenester finner du søknadsskjema og mer informasjon om hvordan du søker.

Ta gjerne kontakt med leder for mer informasjon.

Del denne siden