For Arbeidsgiver

Hvis du har en hørselshemmet ansatt og trenger råd og veiledning, så kan du ta kontakt med oss.

Vi har et stort bedriftsnettverk og vi er gode på jobbformidlinger. Oppskriften for å lykkes med gode rekrutteringer er åpenhet og ærlighet. Vi går ut fra arbeidsgivers behov for arbeidskraft og målet er alltid at det skal være en god jobbmatch mellom kandidat og arbeidsgiver.

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å få vite mer om rekruttering gjennom oss.