Kurs: Introduserende tegnspråkopplæring

Hensikten med kurset er å bidra til å gjøre ansatte i bedriften bedre kjent med tegnspråk og hvordan man lettere kan kommunisere med døve og hørselshemmede kollegaer.

Kurset gjennomføres hos bedriften

Innholdet tilpasses bedriftens ønsker og behov sammen med den tegnspråklige ansatte.

For bestilling, ta kontakt med:

Innhold:
Kursholder planlegger og tilpasser kurs etter bedriftens behov

Målgruppe:
Ansatte som jobber og samhandler med døve og hørselshemmede arbeidstakere

Antall deltakere:
2 - 30

Tid og varighet:
2 timer

Undervisningsform:
Teori, gruppeaktiviteter og dialog

Kursavgift:
8000,-. Ved kurs utenfor Oslo tilkommer det også et reisetillegg.

Kurset gir innsikt i tegnspråk og formidler kunnskap som bidrar til å ufarliggjøre tegnspråk, og vil gi de ansatte en større forståelse av hvordan man kan være en inkluderende arbeidsplass for døve og hørselshemmede. De ansatte skal bli trygge på hvordan de kan kommunisere med døve og hørselshemmede kollegaer, og lære seg enkle tegn tilpasset den konkrete arbeidsplassen.

Kurset skal også være et viktig bidrag til bedrifters inkluderingsarbeid hvor målet er å bidra til å redusere barrierene for deltakelse og kommunikasjon innad i bedriften. Vi ønsker med kurset å øke bevissthet om betydningen av et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø ved å bidra med informasjonsarbeid og tegnspråkopplæring.