For NAV

For å få plass må man søke plass via NAV. For at tiltaket skal bli mest mulig målrettet, så er bestillingen viktig. Bestillingen kan endres i dialog med veileder hos NAV etter første oppstartssamtale hos oss, der vi lager en plan for tiltaket basert på behov og deltakerens ønsker og motivasjon.

For mer informasjon om tiltakene, ta kontakt med;