Botilbud for døve elever i videregående skole

Har du lyst til å bo sammen med andre ungdommer som har tegnspråk som førstespråk? Vi gir døgnbemannet boligtilbud til elever på knutepunktskoler i Trondheim, Bergen og Oslo.

Fire ungdommer går med ansiktet mot kamera. De er utendørs.

Bokollektiv for ungdom.

Er du døv og går på videregående skole kan du bo sammen med andre døve ungdommer hvis du har lang reisevei til skolen. Det eneste kravet er at du har tegnspråk som førstespråk.

Virksomheter med botilbud

Del denne siden