Et kurssenter hvor det er godt å være

Stiftelsen Signo har bygget nytt kurssenter på Sukke i Andebu, og det er Signo kompetansesenter som blir leietaker i Molandveien 37. Her vil vi gi tegnspråkopplæring og ulike typer kurs til både ansatte og eksterne, og til barn, unge og voksne i mange år framover.

Et mørkt trebygg med skrå midtdel i hvit mur..

Signo kompetansesenters nye stolthet

I snart ett år har elever og ansatte sett det nye kurssenteret reise seg på plassen til det gamle internatet best kjent som "Bekkestua". Adressen er den samme, men arvtakeren er av et helt annet kaliber.

04. oktober 2021
Tekst og foto: Anette Sæstad

Det var mange spente ansikter å se på feiringen og åpent hus fredag 1. oktober. Endelig kunne man få ta en titt på innsiden også! 

Nytt kurssenter betyr moderne og tilrettelagte lokaler for tegnspråkopplæring og kursvirksomhet generelt. Som en ekstra bonus får vi endelig samlet hele kurs- og utviklingsavdelingen (KoU) under ett og samme tak med nye kontorplasser.

DeafSpace-konsept som grunnsten

Helt fra nye Molandveien 37 lå på skisseblokka har målet vært å skape et kurssenter, et oppholdssted og kontorlokaler hvor det er godt å være – for besøkende og ansatte. I tillegg til å være et miljøbygg, har blikket vært rettet mot en DeafSpace-arkitektonisk utforming av bygget, med åpne rom og særskilt fokus på lysforhold, lydmiljø og tilrettelegging for visuell kommunikasjon. Personer med syns- og hørselshemming skal kunne bevege seg rundt i et godt lys- og lydmiljø, og tegnspråk skal få god plass. 

– Her skal det leve et visuelt språk som skal kunne flyte i og mellom rommene. Dette transparente bygget, alle glassflatene, synes jeg har vært veldig vellykket, delte Cecilie Horgen på åpent hus. Horgen er leder for KoU og sitter også i byggekomiteen. Hun har vært dypt involvert i byggeprosessen hele veien. 

– Vi skal unngå å ha stengte rom. Se at det er liv når man kommer inn! Så har vi selvfølgelig mulighet til å tette igjen slik at vi kan være skjermet ved behov, fortalte Horgen. (Teksten fortsetter under bildene.)

Masse mennesker kommer inn i et bygg, både voksne og barn.

En stor dag

Nybygget ble feiret med åpent hus for alle Signo-virksomhetene i Andebu. De gode tilbakemeldingene lot ikke vente på seg. "Varmt og lunt." "Åpent og lyst." "Et godt sted å være." Offisiell åpning av vårt nye kurssenter kommer senere.

Masse mennesker i et stort, åpent rom. Flere sitter i en stor sofa, andre står rundt omkring.

Et naturlig samlingspunkt

Med en gang man kommer inn i kurssenteret åpner fellesrommet seg opp. Denne plassen skal være et sosialt samlingspunkt og et sted å koble av. En kjempesofa står midt i rommet, og portable puffer og bord inviterer til å skape sitt eget rom. De store vinduene inviterer inn omgivelsene og landskapet fra utsiden.

Design med hensikt

Kursrom, kontorer og bygget generelt er åpent og oversiktlig med utstrakt bruk av store glassflater, både på vegger og i dører. Man ser mye fra ett ståsted – bokstavelig talt. Det har derfor vært viktig å bygge en følelse av harmoni med farger som går ton-i-ton, og som ikke blir visuelt forstyrrende. Fargepaletten er bevisst dempet, med matte og duse toner av grønt, sand, brunt og aubergine. Naturen utenfor inviteres videre inn. 

For å gjøre det enklere for synshemmede å orientere seg er det tenkt mye på kontraster. Sorte detaljer bryter mot de dempede, lyse fargene i senteret og hjelper til med å vise vei. For eksempel er håndløpere, trappeneser og dørhåndtak sorte, og det er lagt inn sorte markeringer rundt vinduer og døråpninger. 

Kurssenteret har også bredere dører enn det som er vanlig standard for at man enkelt skal komme fram med rullestol. Selv om bygget huser tre nivåer er det tilgang for rullestol overalt. 

Kort sagt kan man si at det ligger mye omtanke og grundig knadde beslutninger bak valg av interiør og alle små og store detaljer. Alle biter spiller sin rolle i helhetsbildet, både med tanke på funksjon og estetikk. 

– Det er ikke bare pynt og hygge. Det er en tanke med hvert møbel relatert til den aktiviteten som skal skje i bygget, en hensikt, poengterte Cecilie Horgen. (Teksten fortsetter under bildet.)

Ett barn og en voksen løfter en puff med håndtak.

Et rom med flyt

Elev Marit Eline Kristiansen viser frem en av de portable puffene sammen med Jorunn Mørck Hovi. Her er det lett å justere hvor mange som sitter sammen og hvor. Sittemøbler uten armlener gir også godt med armslag til å kommunisere med hendene oppe.

Godt lys og behagelig lyd

Store åpne rom krever mye når det kommer til lys, belysning og akustikk. Naturlig lys er det mye av i deler av Molandveien 37, samtidig som det er behov for ekstra lyskilder.

Utallige lysberegninger har vært gjort, vurdert og revurdert. Blant sluttløsningene har vi landet på motorisert solskjerming i alle kursrom, strategisk plasserte tekstilgardiner og justerbare lyskilder som kan tilpasses ulike behov i de forskjellige delene av bygget. 

For god demping og absorpsjon av lyd har kvalitetsmaterialer blitt prioritert og lure løsninger diskutert. For eksempel har man forsøkt å plassere støyende, men nødvendige anlegg der de forstyrrer minst. Summen av alle valg og beslutninger har resultert i et bygg med minimal etterklang og lite bakgrunnsstøy på de rette plassene. (Teksten fortsetter under bildene.)

Et rom med mange bord og stoler. Stor skjerm på veggen. To personer snakker sammen på tegnspråk ved en dør.

Tilrettelagte kursrom

Molandveien 37 har to store kursrom som begge kan deles av ved behov. Det betyr at vi nå har mulighet for å kjøre kurs i fire rom på samme tid. Rommene er tilrettelagt for personer med nedsatt hørsel og høreapparat med teleslynge/IR-system, samt vegghøyttalere.

Et stort rom med et skrått tak. Taket er dekket i spiler av tre.

Funksjonell design

Spilehimlingen i fellesrommet er flott å se på i tillegg til å være funksjonell. Her er det god og dempet akustikk. Treverket er en detalj som går igjen i andre elementer i bygget. Passende nok heter lampene "Sky" der de svever over sofaen.

Endelig mot normal drift

At kurssenteret har kommet på plass på i underkant av ett år er mye på grunn av pandemien. En viktig del av smitteverntiltakene ble tidlig å frigi Signo grunn- og videregående skoles arealer til kun skoledrift. Det betydde blant annet at KoU og deres aktiviteter måtte ut derfra. Plassmangelen ble smertelig realitet.

Signo kompetansesenter ved KoU tilbyr blant annet tegnspråkopplæringstilbudet "Se mitt språk". Dette tilbudet går til foreldre/foresatte og søsken til barn som har hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, kombinerte sansetap eller døvblindhet. Opplæringen består av 40 undervisningsuker gitt over en periode på 16 år. 

Pandemien gjorde det vanskelig å avvikle "Se mitt språk" som planlagt. Under normale omstendigheter kommer familiene til Andebu, og deltakerfamiliene som har lang reisevei bor hos oss under kursukene. Da ny nedstenging av samfunnet ble bekreftet ved årsskiftet, bestemte KoU seg for å bygge opp "Se mitt språk" som et digitalt tilbud. Vi har kjørt denne erstatningsløsningen helt siden 1. februar. 

At timingen med gjenåpningen av Norge sammenfaller med at kurssenteret nå står klart til bruk, kunne ikke vært bedre. Nå har jobben startet med å gå tilbake til fysiske kurs, deriblant "Se mitt språk", og fylle kurslokalene med mennesker igjen! 

– Å kunne ta imot "Se mitt språk"-familiene igjen – og her –  det er helt fantastisk! smiler Horgen.

En kvinne smiler til kamera. Hun holder en stor blomsterbukett.

Åpne dører, åpent Norge

1. oktober var en stor dag for kurs- og utviklingsavdelingen (KoU). – Vi har ikke fått på plass absolutt alle detaljene til i dag, men de store linjene i bygget er på plass. Det gjenstår litt flikking, i tillegg til at vi må bo oss inn. Det aller viktigste nå er å komme i gang igjen med driften! forteller avdelingsleder Cecilie Horgen.

Sko og jakker ved en inngang. En gåstol står utenfor åpne dører.

Liv og røre – et deilig syn!

Som normalt! Det er godt å se spor av mennesker og liv igjen! At Norge åpner opp samtidig som det nye kurssenteret ferdigstilles er en ønskedrøm i oppfyllelse.

Utsnitt av et bygg hvor tre personer titter inn. Grønne tak.

Fun facts!

Taket på det nye kurssenteret er miljøvennlig og levende. Det består av tørkesterke sedumplanter (stauder)! Disse varierer i farge og utseende etter de forskjellige årstidene og er evigvarende. Den mørke fasaden er inspirert av den gamle bestyrerboligen på Sukke gård.

Del denne siden