Tegnspråkopplæringstilbud over i nytt format

Kurs- og utviklingsavdelingen i Signo skole- og kompetansesenter har jobbet på spreng med å omforme tegnspråkopplæringstilbudet "Se mitt språk" til å kunne leveres via digital plattform. 1. februar gikk startskuddet, og den første foreldregruppen logget seg på!

En kvinne kommuniserer på tegnspråk med fire personer på en skjerm.

Små grupper som del av tilretteleggingen

Det er tolv foresatte i den første foreldregruppen som nå fortsetter med "Se mitt språk" på digital plattform. Disse er igjen delt inn i mindre grupper som del av tilretteleggingen for tegnspråkopplæring på skjerm. Undervisningen inneholder både individuelle oppgaver og gruppesamtaler.

07. februar 2021
Tekst og foto: Anette Sæstad

– Etter iherdig og intens jobbing over mange uker var det godt å få komme i gang, deler avdelingsleder Cecilie Horgen. Hun er godt fornøyd med hvordan den digitale oppstarten har gått. Hva skjer egentlig i relasjonen mellom lærer og elev i et digitalt format?

– Det er så lett å tenke at det er en enkel sak å tilby digital undervisning, men det krever faktisk en ny pedagogisk tenkemåte – i tillegg til at det kommer inn en teknisk dimensjon som er betydelig!

Pandemi stakk kjepper i hjulene

"Se mitt språk" er tegnspråkopplæring for foreldre og søsken til barn som har hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, kombinerte sansetap eller døvblindhet. Tilbudet er landsdekkende.

Under normale omstendigheter reiser familien sammen til kompetansesenteret vårt i Andebu, og deltakerfamiliene som har lang reisevei bor hos oss under kursukene. Da har både foreldre, søsken og barnet med hørselsnedsettelse tilgang på en sosial arena også på fritiden, hvor tegnspråklig kommunikasjon er naturlig.

Med en pandemi som har vist seg å holde frem, har det vært vanskelig å avvikle kursukene som planlagt. Redningen har delvis vært digitale vedlikeholdssamtaler innimellom for de foresatte. Etter den første nedstengingen i mars i fjor, fikk foreldrene igjen tilbud om "Se mitt språk" i perioden fra august til november, og kursene gikk som normalt hos oss i Andebu – under strenge smitteverntiltak.

Svaret ble "Digitalt"

Da nedstengingen på nytt ble et faktum ved årsskiftet med økende smittetrend og uviss varighet, skjønte vi at vi måtte finne andre og mer forutsigbare løsninger.

– Vi la alt annet til side og satte i gang for fullt med å bygge opp "Se mitt språk" som et digitalt tilbud, forteller Horgen. 

Ønsket var å kunne tilby "Se mitt språk" igjen så fort som mulig, og kurs- og utviklingsavdelingen satte et hårete mål om oppstart 1. februar – og det klarte vi!

Selv om familiene ikke mister tilbudet sitt, har så mange kursuker blitt utsatt – og utsatt igjen. Det er viktig med kontinuitet i opplæringen, og for foreldrene er det helt essensielt å hele tiden ligge foran barnet med et hørselstap i tegnspråkutviklingen. (Teksten fortsetter under bildene.)

Cecilie Horgen sitter bak en skjerm og smiler.

Man må ta bevisste valg

– Et skifte av medium endrer helt klart forutsetningene, og måten vi må legge opp undervisningen på, sier Cecilie Horgen, leder for kurs- og utviklingsavdelingen.

Marte Tanum øver på tegnspråk via skjerm med lærer.

Godt å komme i gang igjen

– Jeg blir alltid motivert og inspirert av å være med på "Se mitt språk"-ukene, sier Marte Bruu Tanum (på skjerm). Hun er glad for at "Se mitt språk" nå kan leveres digitalt. Her i ettermiddagsprat med underviser Bente Gry Carlsen Thomassen.

En tegnspråklig familiereise

Et av foreldreparene som setter stor pris på å nå kunne motta "Se mitt språk" i digital innpakning, er Marte Bruu Tanum og Kalle Hillfelt. De har vært med i rundt tre år, og i fjor fikk også sønnen deres med hørselsnedsettelse plass og var med for første gang.

– Vi merket jo da vi fikk vært på "Se mitt språk" igjen i september, at det hadde vært lenge siden sist, deler mor og far.

– Sønnen vår hører ganske godt, og han har hatt en verbal utvikling det siste året. Det er lett å falle ut litt, når han begynner å prate mer og mer. Men vi ser jo hvor viktig det er å fortsatt ha tegn som støttekommunikasjon, og vi ønsker å vedlikeholde det. Å hele tiden ligge i forkant og fylle på med ord og begreper er veldig viktig!

– Det "Se mitt språk" gjør for oss, er at vi får tid og rom til å lære og bygge på tegnspråkkompetansen vår, som vi igjen gjør for sønnen vår, utdyper Marte Tanum.

– Og det at det er et søskentilbud! Storebror har vært med hele veien, og lillesøster var også med for første gang i høst. Det blir en familiereise som man kan gjøre sammen.

Andre familier og nye relasjoner

Selv om det å lære tegn er hovedgrunnen til at man søker seg inn på "Se mitt språk", oppdager man raskt hvilken bonus det er å få bli kjent med andre familier med samme behov for tilrettelegging.

– Og søsken blir kjent med andre søsken, og får se at, ‘Ok, det er flere som er i min situasjon’, hva det enn er, forteller Hillfelt.

Når man deltar på "Se mitt språk" havner man i fast gruppe med andre familier som man følger gjennom den tiden man er kursdeltaker og tjenestemottaker. Familien Tanum og Hillfelt er fortsatt tidlig i løpet. Opplæringen består av 40 undervisningsuker gitt over en periode på 16 år.

Paret opplever at det er fint å ha en fast gruppe å forholde seg til. I starten er alt nytt, ingen kjenner hverandre og det blir lett til at man er mer tilbakeholden med å prøve det man lærer av tegn. Men så fort man blir kjent, så tør man si det meste og ikke tenke på å ha alt riktig hver gang heller. Når det kommer til relasjonene, er det godt å slippe å begynne på nytt hver kursuke med introduksjonsrunder. Man bare plukker opp tråden fra sist gang. (Teksten fortsetter under bildene.)

Fire personer på en skjerm. Marte Tanum og Kalle Hillfelt gjør tegn og smiler.

Drar nytte av hverandre

– Vi har jo lært masse av de andre foreldrene. Det er en kjempestyrke at man er sammen! forteller foreldre og "Se mitt språk"-deltakere, Marte Bruu Tanum og Kalle Hillfelt (topprutene). De har fulgt opplæringstilbudet i rundt tre år, og er med i den første foreldregruppen som nå får motta "Se mitt språk" i digitalt format, som følge av pandemi, smitteverntiltak og besøksforbud.

Kalle Hillfelt gjør tegn på skjerm. Tre andre personer er også på skjermen.

Ekstra gevinst med døve lærere

– At vi har hatt døve lærere har vært veldig gunstig, tror jeg, reflekterer Kalle Hillfelt når han ser tilbake på familiens tid i "Se mitt språk" så langt.

Døve lærere

– Jeg føler det er veldig bra med lærere som er døve!

Hillfelt forteller at første gangen var det litt skummelt, en slags terskel man måtte over, da de skjønte at læreren ikke hørte. Litt som å bli kastet inn i et rom med en person som snakker et helt annet språk du selv ikke kan. Men det gikk helt fint! Man bygger også en relasjon med lærerne over tid og gjennom tegnspråket.

– Det er jo da du presser deg og lærer enda mer utenfor pensum!

Det er helt klart en fordel at man gjennom kursløpet får snakke med flere lærere som alle er så drevne tegnspråkbrukere, i tillegg til å øve med de andre deltakerne i gruppen. Man blir vant til å kommunisere med ulike tegnspråkbrukere og plukker opp mange tips og triks.

Overgangen til digital tegnspråkopplæring

Hillfelt forteller at kanskje spesielt det første året på "Se mitt språk", var det tydelig at man ble ganske sliten når man skulle lære seg tegnspråk. Det krever tilvenning, og det er energikrevende å hele tiden måtte fokusere og også se på læreren, for ikke å gå glipp av noe. Man må være "på".  

– Det er kanskje enda tydeligere nå, digitalt. Det tar på å fokusere på både tegn og skjerm, og du blir enda fortere sliten. Det er ikke noe å klage på, men noe man bare må venne seg til.

– Mandag formiddag var jo alle litt spente! Det var noen utfordringer, men det løste seg veldig fort, forteller Tanum. Hun tror det hjelper at mange er litt kjent med digitale løsninger fra før.

– Alle har vel hatt en form for hjemmekontor og digitalisering siden mars, så man har rukket å bli litt kjent på skjerm, ler hun.

Aldri så galt, at det ikke er godt for noe.  

– Vi føler at det går bra!

I den digitale undervisningen er det mye filming av seg selv og oppgaveinnleveringer.

– Det lærer vi mye av! Det blir et annet opplegg. Man må ikke tro at det blir helt likt, og legge forventningene til det, presiserer Tanum.

– Jeg kommer i hvert fall til å sitte igjen med et utbytte! Vi har både gruppesamtaler og individuelle oppgaver, og jeg øver mye selv.

Tegnspråk via skjerm kan være utfordrende med mange personer og bilderuter på skjermen samtidig. Det kan for eksempel være vanskeligere å oppfatte hvem den som snakker faktisk henvender seg til. Fort gjort er det også at hender og språk havner utenfor bildet, og da må skjermene rettes på. Det hjelper at undervisningen er brutt ned til mindre grupper.

– Vi er fire i vår gruppe, og det er jo veldig håndterlig! 

– Vi har gledet oss!

Pandemi og smitteverntiltak satte brått en stopper for flere av de planlagte besøkene til Signo skole- og kompetansesenter. For Tanum og Hillfelt har det vært og er fortsatt, et savn å ikke kunne møte de andre familiene fysisk. Man går glipp av mye av det sosiale og alle de naturlige møtene som følger med å dra avgårde på kurs. Det har heller blitt til at telefonen har bidratt innimellom for å holde kontakten med noen av de andre foreldrene.

Med overgangen til "Se mitt språk" levert på digital plattform, kan foreldrene endelig gjenoppta sin opplæring, fylle på tegnspråkkompetansen og få kjøre kursukene tilnærmet normalt igjen. Og det er langt hyggeligere å i hvert fall få treffes gjennom skjermen, enn ikke i det hele tatt!

– Vi har så absolutt gledet oss til å komme i gang igjen! 
(Teksten fortsetter under bildene.)

Robert Macha snakker tegnspråk og ser på en skjerm.

Gleden deles!

Også våre ansatte har gledet seg til å komme i gang med "Se mitt språk" igjen. Nå i digital form. Tegnspråkkonsulent Robert Macha i samtale med noen av foreldrene via skjerm.

Flere tegnspråkkonsulenter samlet rundt en skjerm, og noen er på skjermen.

Jakten på optimal tilrettelegging

Læringskurven har vært bratt på den digitale kompetansen. Etter at dagens undervisning er i boks, er det tilbake til skjermene for tegnspråkkonsulentene i kurs- og utviklingsavdelingen. Hva var dagens erfaringer, og er det noe vi kan gjøre på en annen eller enda bedre måte i morgen?

Nye kurslokaler til "Se mitt språk"

Signo skole- og kompetansesenter er i full gang med å få på plass splitter nye, moderne og tilrettelagte kurslokaler på Sukke i Andebu. I tillegg får hele kurs- og utviklingsavdelingen endelig komme sammen under ett tak med nye kontorplasser. Diverse kursvirksomhet og all tegnspråkopplæring vil ta plass mellom nye vegger fra høsten-21. Det betyr blant annet nytilpassede kurs- og besøkslokaler for foreldre og søsken på "Se mitt språk".

– Dette er utrolig stas! Selvsagt aller mest for oss i kurs- og utviklingsavdelingen, men like mye for alle kursdeltakerne våre! Det skal bli utrolig hyggelig å tilby ordentlige lokaler tilpasset moderne og fremtidsrettet kursdrift, og som imøtekommer behovene hos våre deltakere, sier avdelingsleder Cecilie Horgen.

– Vi har også et brennende ønske om å få til å bygge nye og bedre overnattingsfasiliteter på området, i løpet av de nærmeste årene. Dette tror vi vil bidra til enda bedre betingelser for et godt fellesskap mellom barna og familiene når de deltar på "Se mitt språk".

Vi gleder oss til vi kan ta imot besøk igjen, og enn så lenge fortsetter vi å gjøre så godt vi kan for å være der – digitalt!

En gravemaskin og et bygg under oppføring på en åpen plass.

Nye lokaler for kurs og tegnspråkopplæring

Nye kurslokaler med adresse Molandveien 37, på Sukke gård i Andebu, begynner å ta form.

Tegning av hvordan bygget kommer til å se ut og plassert i miljø. Tekst i bildet: Nytt kurssenter høsten 2021!

Sluttresultatet!

Slik kommer det endelige bygget til å se ut når det står ferdig til høsten.

Del denne siden