Rehabiliteringstilbud til unge døve og hørselshemmede

På Signo Conrad Svendsen senter hjelper vi unge døve, hørselshemmede og døvblinde i aldersgruppen 18 - 30 år med å finne frem til måter å mestre livet på og bygge et positivt selvbilde.

Ansatte på rehabiliteringsavdelingen

Velkommen til oss!

Vi står klare til å hjelpe deg. Alle bruker tegnspråk eller andre former for kommunikasjon tilpasset dine behov og ønsker.

Du får hjelp til å se muligheter

Å leve med en funksjonsnedsettelse kan være tøft. For unge med hørselshemming eller kombinert hørsels- og synstap kan det være vanskelig å skaffe seg venner og nettverk, utdanning og arbeid. Det er lett å få en følelse av å ikke bli forstått, og at du havner på sidelinjen.

Gruppeopphold - du er sammen med andre i liknende livssituasjon

Tilbudet er lagt opp som et gruppeopphold. I løpet av to-tre uker går våre fagfolk sammen med deg og andre unge som er i samme situasjon, for å finne ut hvordan du kan møte dine utfordringer. 

Du møter kvalifisert helsepersonell som kan tegnspråk

Vi som jobber her har bred faglig kompetanse. Psykolog, lege, audiolog, sykepleier, vernepleier, fysioterapeut og ergoterapeut er blant de som står klare til å hjelpe deg. Alle bruker tegnspråk eller andre former for kommunikasjon tilpasset dine behov og ønsker.

Du bor på Signo Conrad Svendsen senter på Nordstrand i Oslo i eget rom med bad, TV og trådløst nettverk. Vi har eget svømmebasseng og gode treningsmuligheter.

Slik får du et opphold her hos oss

Det er fastlegen din eller annen behandler som må henvise deg hit. Ta gjerne kontakt så hjelper vi deg videre i denne prosessen. Foreldre og foresatte kan også ta direkte kontakt med oss.

Kontakt oss for å få vite mer

Ønsker du kontakt eller mer informasjon, spørsmål rundt oppholdet, henvisning eller liknende? Ta gjerne direkte kontakt med leder for rehabiliteringstilbudet: