Vanlige spørsmål om tegnspråk

Er tegnspråk internasjonalt? Et spørsmål vi hører ofte. Vi tar knekken på noen myter. Kanskje du lærer noe nytt. Du kan også melde deg på et tegnspråkkurs hos Signo i Oslo eller i Vestfold.

Fellesoversikt - kurs og konferanser i Signo

Er tegnspråk et eget språk?

Ja, tegnspråk er et eget språk, med egen grammatikk og egen setningsoppbygging. I tegnspråk er det ikke bare bruken av hendene som skaper språket, men også munnbevegelser, mimikk, bruk av kroppen og hodets bevegelser. En variant av tegnspråk er taktilt tegnspråk. Dette brukes av døvblinde som ikke kan oppfatte tegnspråk gjennom synet. Språket oppfattes da gjennom den taktile (følesans i hudoverflaten) og kinestetiske (gir signaler om de ulike kroppsdelers stilling og bevegelse) sans.

Men, døvespråk og fingerspråk? Hva er det?

Det heter tegnspråk.

Hvor lang tid bruker man på å lære tegnspråk?

Man lærer i ulikt tempo og det avhenger også av hvor mye man praktiserer.

Er tegnspråk internasjonalt?

Nei, tegnspråk er ikke internasjonalt. Det finnes mange forskjellige tegnspråk i verden og selv dansk, svensk og norsk tegnspråk er ulike, på lik linje med de talte språkene. Mange tegnspråk har imidlertid en del likhetstrekk, både i enkelte tegn og i grammatikken. Dermed kan faktisk døve fra ulike land klare å kommunisere med hverandre, dersom begge parter tilpasser sin kommunikasjon.

Kan man skrive på tegnspråk?

Nei, tegnspråk har ikke et skriftspråk.

Må døve ha informasjon på tegnspråk? Hvorfor kan ikke de bare lese teksten?

Døve har tegnspråk som morsmål og norsk skriftspråk blir dermed et fremmedspråk som må læres. Mange generasjoner døve har måttet tilegne seg skriftspråket blant annet via munnavlesing.

Del denne siden