Nytt veiledningshefte om medfødt døvblindhet

Trenger du å forstå hvordan du møter personer med døvblindhet? «Samspill og medfødt døvblindhet» tar for seg kommunikasjon og samhandling med mennesker som verken ser eller hører.

Lærehefte er kommet i norsk utgave

Endelig i norsk versjon

Heftet ble ble først utgitt på engelsk i 2015. Det har blitt brukt i Malawi, Zambia, Italia, Indonesia og andre steder. Russisk og rumensk er den også oversatt til. I 2019 lagde Nationellt kunnskapscenter för dövblindfrågor i Sverige en svensk versjon.

Få veilederen gratis!

Heftet er laget av Signo i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB). Det kan bestilles og tilsendes kostnadsfritt ved å sende e-post til: dovblindhet@unn.no . Oppgi navn og adresse og antall. 

Du kan også laste ned heftet i pdf-format: "Samspill og medfødt døvblindhet" (pdf-format 14,6 Mb).

Faghefte om kommunikasjon og samhandling

Det startet med et veiledningshefte på engelsk for foreldre og pårørende i Malawi. Nå er det heftet bearbeidet for norske forhold. Kenneth Verngård, fra stiftelsen Signo, har vært redaktør og er stolt av å også kunne presentere den norske versjonen. 

«Samspill og medfødt døvblindhet» tar for seg kommunikasjon og samhandling med mennesker som har alvorlig grad av syns, - og hørselsnedsettelse. 

Det åpner for gode samtaler og refleksjoner for:

  • Deg som ønsker å lære om døvblindhet.
  • Foreldre og familier som har barn med døvblindhet
  • Lærere med elever med døvblindhet
  • Miljøpersonale i kommuner
  • Fagfolk
Kenneth Værngård viser fram boken

Stolt redaktør

Kenneth Verngård fra Signos hovedkontor

Beskrivende illustrasjoner - essensen for gode formuleringer

Fagfolk fra Signo har samarbeidet om heftet. Anette Moen har blant annet beskrevet personer med døvblindhet: Hvordan isolasjon er, og hvilke konsekvenser det får.

– Jeg husker da vi startet jobben med det første eksemplaret til Afrika. Vi måtte tenke på hvordan nettverk, både skole og familie, kunne ivareta det døvblinde barnet/eleven best mulig. Illustrasjonene ble så viktige fordi foreldre, som ikke kunne lese og skrive, skulle få tilgang til kunnskapen, forteller Anette.

Illustratør til heftet er Sølvi Aspen Solvang (med unntak av den svenske versjonen)

Bruker veilederen selv

– Vi bruker heftet når vi holder kurs, har fagdager og driver oppfølgende råd og veiledning i miljøer med personer med medfødt døvblindhet.

Spesielt for nyansatte illustrerer heftet hvordan de kan være sammen med, og legge til rette for personer med medfødt døvblindhet. Heftet er også veldig fin å dele ut i de miljøene som får tjenester fra oss. Det er lettfattelig, illustrativ og en god fremstilling av det viktigste i arbeidet med personer med døvblindhet, avslutter Moen.

Anette Moen med boken

En god lærebok!

Den er lettfattelig, illustrativ og en god fremstilling av det viktigste i arbeidet med personer med døvblindhet, sier Anette Moen.

Afrika først

Hefte ble først laget for å gi informasjon om døvblindhet til foreldre og lærere i Malawi. Ettersom mange av foreldrene ikke kunne lese, måtte vi tenke nytt om hvordan kunnskap om døvblindhet kunne formidles på en enkel måte. I et samarbeid mellom Signo og Chisombezi Deafblind Center ble første utgave utgitt i 2015 og revidert i 2016 på engelsk. Den engelske teksten var til dels basert på Inger Rødbroes og Eva Britt Andreassen hefte «Kommunikasjon og medfødt døvblindhet» og er brukt etter tillatelse fra forfatterne.

Erfaringene etter å ha brukt materialet i fem år viser at det er et stort behov for lett tilgjengelig informasjon om døvblindhet, ikke bare i Malawi, men i mange land rundt i verden. Materialet har blant annet blitt brukt i Indonesia, Italia, Zambia, og det har blitt oversatt til rumensk og russisk. I tillegg har Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (NKCDB) i Sverige laget en egen oversettelse til svensk. Nå er det på tide at det kommer en norsk utgave.

Signos tjenestetilbud innen døvblindfeltet

Virksomhetene våre har et omfattende tjenestetilbud til personer med døvblindhet i et livsløpsperspektiv. Vi har skole-, arbeids- og botilbud for døvblinde. I Bergen har vi sykehjem for eldre som har blitt døvblinde. Vi tilbyr kurs, opplæring og veiledning til personer som jobber med døvblinde..