Om Signo Rycon AS

Vi gir arbeidstilbud til døve, hørselshemmede og døvblinde personer i Oslo og nærliggende kommuner.

En ung mann står inne i et produksjonlokale der de pakker frukt.

Arbeid for alle

Vi er en del av stiftelsen Signo som driver tre landsdekkende arbeidsmarkedsbedrifter for døve/hørselshemmede og døvblinde. Vårt mål er å få deltakerne i arbeid. Vi samarbeider tett med NAV.

Vi skaper arbeidsglede

Vi holder til på Ryen i Oslo og drifter ulike arbeidsmarkedstiltak. Siden oppstarten i 1994 har Signo Rycon AS bygget opp en god kompetanse og et stort nettverk.

Våre tilbud  

  • Varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer med uføretrygd.
  • Arbeidsforberedende trening (AFT) og avklaring under arbeidstrening og kartlegging.
  • Språkpraksis for minoritetsspråklige

Antall deltakere

Vi gav tjenester til 183 personer i 2021.

Samarbeidspartnere

Vi samarbeider med NAV, bydeler og kommuner. Vi har også samarbeidsavtale med Nydalen videregående skole, knutepunktskole for hørselshemmede og Oslo voksenopplæring Skullerud avdeling hørsel.  

Økonomi

Tiltakene finansieres av NAV og norske kommuner. 

Organisasjonsnummer: 868 041 722

Sertifiseringer

Vi er godkjent av EQUASS Assurance, et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

Signo Rycon AS er også godkjent som Miljøfyrtårn. 

Antall ansatte

Vi er et tospråklig arbeidsmiljø med 12 ansatte. 

Eiere og styre

Signo Rycon AS er organisert som et aksjeselskap og eies av den idelle stiftelsen Signo.

Styreleder: Hege Farnes Hildrum
Medlemmer: Thomas Flinterud, Hafsa Elkam, Ering Fredrik Sørhaug, Arash Bagharzadeh.