Om Signo Rycon AS

Vi gir arbeidstilbud til døve, hørselshemmede og døvblinde personer i Oslo og nærliggende kommuner.

En ung mann står inne i et produksjonlokale der de pakker frukt.

Arbeid for alle

Vi er en del av stiftelsen Signo som driver tre landsdekkende arbeidsmarkedsbedrifter før døve/hørselshemmede og døvblinde. Vårt mål er å få deltakerne i arbeid. Vi samarbeider tett med NAV.

Vi skaper arbeidsglede

Vi holder til på Ryen i Oslo og drifter ulike arbeidsmarkedstiltak. Siden oppstarten i 1994 har Signo Rycon AS bygget opp en god kompetanse og et stort nettverk.

Våre tilbud  

  • varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer med uføretrygd
  • arbeidsforberedende trening (AFT) og avklaring under arbeidstrening og kartlegging
  • oppfølging for personer i eksterne virksomheter
  • avklaring mot videre jobbkarriere

Antall deltakere

Vi gav 239 tjenester og tilbud til døve, hørselshemmede og døvblinde i 2016.

Samarbeidspartnere

Vi smarbeider med NAV, bydeler i Oslo og kommuner.  

Økonomi

Tilbudene finansieres av NAV og norske kommuner. 

Organisasjonsnummer: 868 041 722

Sertifiseringer

Vi er godkjent av EQUASS Assurance som er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

Signo Rycon AS er også godkjent som Miljøfyrtårn. 

Antall ansatte

Vi er et tospråklig arbeidsmiljø med 34 ansatte, 7 av dem er døve/hørselshemmede. 

Eiere og styre

Signo Rycon AS er organisert som et aksjeselskap og eies av den idelle stiftelsen Signo.

Virksomheten har sitt eget styre
Medlemmer: Morten Buan (leder) Margret Singsaas, Vidar Sæle, Hilde Borgen  og Kine Kampenhaug Bjørgsæter.

Del denne siden